ZAHTJEV NASTAVNIKA FILOZOFSKOG FAKULTETA

Zahtjev za život i dostojanstvo: profesori Filozofskog fakulteta traže ostavke vlasti

tačno.net
Autor 9.4.2021. u 12:04

Izdvajamo

  • Nenabavka vakcine je u ovom vremenu u ravni „ubistva sa predumišljajem“. Plansko/neplansko, svjesno/nesvjesno uništavanje života u zemlji Bosni i Hercegovini djelo je države BiH, odnosno, onih arogantnih, bahatih i nestručnih ljudi unutar Vijeća ministara BiH, Vlade F BiH i svih pratećih službi ovih institucija.

Povezani članci

Zahtjev za život i dostojanstvo: profesori Filozofskog fakulteta traže ostavke vlasti

Foto: FB/ Azra Jahić

Protestima građana okupljenih oko inicijative “Borba za život”, pridružilo se 85 profesora i saradnika Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu zahtijevajući da se svi odgovorni unutar Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH i svih pratećih službi ovih institucija izvine građanima i građankama Bosne i Hercegovine za nesavjesno obavljanje posla, a da nakon toga (najzad, nešto časno) podnesu ostavke. 

Mi dolje potpisani nastavnici i nastavnice, saradnici i saradnice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

Pozivamo kolegice i kolege, univerzitetske nastavnike i nastavnice, saradnike i saradnice u Bosni i Hercegovini, da podržimo zahtjeve koji su formirani na protestima od 6. aprila 2021. godine u Sarajevu, a koji svoj rok za ispunjenje imaju do 13. aprila, i da time istupimo u ime naših studenata i njihovih porodica, ali i cjelokupne javnosti BiH koja dijeli naše stavove, kako bismo tražili povratak našeg ukradenog dostojanstva.

U ovom vremenu u kojem nauka, moral i beskompromisna odlučnost mogu usmjeriti ovu državu i društvo u dobrom smjeru, a s obzirom da su osnovne institucije države BiH, nažalost, zaslužne za ovo katastrofalno stanje, mi univerzitetski radnici/e, u skladu sa poslom kojim se bavimo i pozicijom koju imamo u društvu, osjećamo dužnost da podržimo prijedlog koji je prvi korak ka ozdravljenju društva u cjelini.

Nenabavka vakcine je u ovom vremenu u ravni „ubistva sa predumišljajem“. Plansko/neplansko, svjesno/nesvjesno uništavanje života u zemlji Bosni i Hercegovini djelo je države BiH, odnosno, onih arogantnih, bahatih i nestručnih ljudi unutar Vijeća ministara BiH, Vlade F BiH i svih pratećih službi ovih institucija.

Stoga, zahtijevamo da se svi odgovorni unutar ovih institucija izvine građanima i građankama Bosne i Hercegovine za nesavjesno obavljanje posla, a da nakon toga (najzad, nešto časno) podnesu ostavke.

Ukoliko se to ne desi, mi univerzitetski radnici/e ćemo zajedno sa ostalim građanima i građankama, okupljenim oko inicijative „Borba za život“, i na ulicama tražiti prava za sve nas. Od svojih prava nećemo odustati!

Pozivamo sve građane i građanke, ma kojoj političkoj opciji pripadali, da se pridruže ovoj akciji – zahtjevu za život i dostojanstvo!

Potpisani nastavnici i nastavnice, saradnici i saradnice:

Prof. dr. Adijata Ibrišimović-Šabić, prof.dr. Alija Pirić, Anes Osmić, MA, prof.dr. Aida Abadžić Hodžić, prof. dr. Ajla Demiragić, doc. dr. Alma Čović-Filipović, Alma Žero, MA, prof. dr. Almir Bašović, Almir Peco, MA, doc. dr. Amela Dautbegović, prof.dr. Amila Kasumović, prof. dr. Amir Pušina, prof. dr. Amira Sadiković, doc.dr. Amra Šačić Beća, prof. dr. Andrea Lešić-Thomas, Andrea Mekić, MA, prof. dr. Asja Mandić, Azra Hodžić Čavkić, MA, Azra Ahmetspahić-Peljto, MA, prof. dr. Bernisa Puriš, Bisera Cero, MA, Dajana Zečić-Durmišević, MA, prof.dr. Dario Marić, prof.dr. Drago Župarić, doc. dr. Đenita Tuce, prof.dr. Đenita Haverić, prof.dr. Edina Murtić, prof. dr. Edin Pobrić, prof. dr. Edina Spahić, doc. dr. Elma Durmišević-Cernica, doc. dr. Emina Dedić-Bukvić, Emir Šišić, MA, prof. dr. Enes Duraković, mr. Enisa Bajraktrević, prof. dr. Enver Kazaz, akademik prof. dr. Esad Duraković, prof. dr Esad Kurtović, doc. dr. Haris Dervišević, prof. dr. Ifeta Čirić-Fazlija, doc.dr. Irma Duraković, prof.dr. Ismet Dizdarević, prof. dr. Ivan Radeljković, prof. dr. Jadranka Kolenović-Đapo, Katarina Mišetić, MA, doc.dr. Kenan Šljivo, Lara Hedžić, MA, prof. dr. Larisa Kasumagić-Kafedžić, doc. dr. Lejla Mulalić, prof.dr. Lejla Osmanović, akademik prof.dr. Marina Katnić Bakaršić, prof. dr. Mario Hibert, Meliha Suljagić, MA, prof.dr. Melisa Okičić, doc. dr. Merima Zukić, doc. dr. Mehmed Kardaš, Minela Radušić, MA, Mirela Boloban, MA, doc. dr. Mirna Marković, Mirnes Duranović, MA, prof. dr. Mirza Mejdanija, prof. dr. Muhamed Dželilović, doc. dr. prof.dr. Namir Karahalilović, doc.dr. Naser Šečerević, Nejla Kalajdžisalihović, Nerma Kerla, MA, prof. dr. Nermin Đapo, prof. dr. Nermina Čengić, prof. dr. Nevad Kahteran, prof. dr. Nina Alihodžić-Hadžialić, prof.dr. Salmedin Mesihović, prof. dr. Sanela Mešić, prof. dr. Sanja Šoštarić, Seada Brkan, MA, prof. dr. Selma Đuliman, prof. dr. Senadin Musabegović, akademik prof. dr. Senahid Halilović, prof. dr. Sibela Zvizdić, Sinanudin Tatarević, MA, prof. dr. Srebren Dizdar, Srebrenka Mačković, MA, Suada Muharemović, lektorica, Tatjana Žarković, MA, doc. dr. Tomislav Tadić, prof.dr. Vahidin Preljević, Vedad Lihovac, lektor, Zana Ekiz, MA

 

tačno.net
Autor 9.4.2021. u 12:04