Edin Batlak: Političke elite su nam uskratile slobodu

Amer Bahtijar
Autor 15.10.2020. u 10:35

Edin Batlak: Političke elite su nam uskratile slobodu

U podcastu portala Tacno.net razgovarali smo sa Edinom Batlakom.

Edin Batlak rođen je 1957. godine u Mostaru, gdje je u januaru 1981. godine Ekonomskom fakultetu stekao zvanje diplomiranog ekonomiste.

Jedan je od prvih koji je pokrenuo privatnu firmu u Mostaru koja je obavljala  poslove u više ekonomskih disciplina počevši od komercijalnih poslova na domaćem i inostranom tržištu u okviru kompanije za proizvodnju automobilskih dijelova ”Soko – Fabrika transmisija”, potom  poslove trgovinskog i finansijskog posredništva u kompaniji ”MB Trade” svrstavajući je među najuspješnije kompanije ovog profila na području ex-Jugoslavije na početku ’90 godina.

Rat je prekinuo razvoj firme kao i ostalih velikih ekonomskih giganata u Mostaru.

Rat koji će Edinu Batlaku potpuno promijeniti život. Završit će u konc logoru Heliodrom. Patnje koji je proživio Batlaka će usmjeriti ka borbi za trajni mir, za čovjeka kao takvog.

Danas je jedan od čelnika Udruženja logoraša Mostar kojeg stručnjaci označavaju kao primjer  udruženja proisteklog iz rata koje je sve svoje kapacitete stavilo na borbu za održivi mir i suočavanje sa prošlošću.

Svoju humanističku misiju ostvaruje i kao predsjednik kluba mostarskog ogranka „Rotari“ kluba na čijem je čelu.

Tagovi:
Amer Bahtijar
Autor 15.10.2020. u 10:35

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija