Edisa Demić: Korupcija je prisutna i u NVO sektoru

Predrag Blagovčanin
Autor/ica 24.5.2021. u 11:10

Edisa Demić: Korupcija je prisutna i u NVO sektoru

U današnjem podcastu portala Tacno.net razgovarali smo sa Edisom Demić dugogodišnjom aktivistkinjom koja se kroz svoj dosadašnji angažman zalagala za poboljšanje položaja mladih ljudi u BiH, prevenciji i spriječavanju trgovine ljudima i dječije pornografije. Sa Edisom Demić razgovarali smo o ovim problemima kao i o stanju u nevladinom sektroru, korupciji i društvenim izazovima pred građanima Mostara kao i drugih bh. gradova.

Tagovi:
Predrag Blagovčanin
Autor/ica 24.5.2021. u 11:10