Nihad Čolpa: GS je stranka ljudi koji ne prihvataju nepotizam, kriminal i korupciju kao formu političkog djelovanja

Predrag Blagovčanin
Autor 29.5.2020. u 12:02