Kampanja “Spriječimo krivolov – Zaštitimo ptice na Jadranskom migratornom putu”

tačno.net
Autor 16.12.2016. u 19:26

Kampanja “Spriječimo krivolov – Zaštitimo ptice na Jadranskom migratornom putu”

Procjenjuje se da godišnje oko pet milijardi ptica tokom proljetne i jesenske migracije prelijeće prostor između Europe i Afrike. Pri tome, nekoliko desetaka miliona ptica koristi Jadranski migratorni put, koji vodi preko Balkanskog poluotoka i Jadranskog mora. Osobito značajan dio ovog seobenog puta su bosanskohercegovačka kraška polja koja brojnim selicama predstavljaju prvo mjesto na kojem mogu, nakon 3500 kilometara dugog leta preko Sahare i Sredozemskog mora, sletjeti radi odmora i prehrane. Nažalost, selice su na putu preko naših kraških polja suočene sa krivolovcima. Pri tome, meta krivolovaca nisu samo lovne vrste, već i one koje su rijetke i zaštićene. Kako bi spriječili krivolov na našim kraškim poljima i omogućili da brojne selice ovaj prostor i dalje koriste kao odmorišta prilikom migracija, neophodan je zajednički angažman svih ljubitelja ptica. Samo na taj način možemo spriječiti krivolov na Jadranskom migratornom putu i omogućiti opstanak pticama bez obzira da li se radi o kritično ugroženim ili manje ugroženim vrstama.

Ornitološko društvo “Naše ptice” pokreće kampanju za borbu protiv krivolova, osobito na kraškim poljima kao najznačajnijem dijelu Jadranskog migratornog puta.

U sklopu kampanje u Čapljini će se 17.12.2016. održati susret ornitologa sa članovima lovačkog udruženja “Galeb” koji će kroz takmičenje u gađanju glinenih meta na simboličan način pozvati kolege lovce da se uključe u akcije monitoringa i sprečavanja krivolova. Istovremeno su članovi ovog lovačkog društva u znak podrške kampanji donijeli odluku o smanjenju broja lovnih dana na ptice selice kako bi im se omogućilo mirnije zimovanje i priprema za seobu, a ovo Društvo je kroz svoje planove gospodarenja lovištem „Čapljina“ već trajno zabranila odstrel pojedinih ugroženih vrsta, kao što su jarebica kamenjarka, poljska jarebica, patka njorka i glavata patka, a smanjen je i broj lovnih dana za prepelice i grlice.

Pored navedenog kampanja će uključiti niz edukativnih programa i akcija na terenu u cilju podizanja svijesti i unapređenja programa sprečavanje krivolova u Bosni i Hercegovini. Kampanja se realizuje u sklopu projekta Adriatic Flyway3 koji su finansijski podržali Fondacija MAVA iz Švicarske i EuroNatur iz Njemačke.

tačno.net
Autor 16.12.2016. u 19:26