Alternativna i vrhunska medicina

tačno.net
Autor 9.6.2015. u 12:08

Alternativna i vrhunska medicina

ALTERNATIVNA MEDICINA

U humanoj medicini je dugo postojao izvestan skepticizam u pogledu terapija smatranih marginalnim ili alternativnim. Ne treba zaboraviti da medicina nije čekala otkrića XX veka da bi bila efikasna i da su, u oblasti kojom se bavimo, veterinarskoj veštini, oni koji su negovali i lečili životinje dugo vremena bili empiričari, primenjući recepte svojih predaka, koristeći razne vrste trava ili glinu.

Treba imati na umu da su medicinske metode drugih zemalja omogućavale ljudima i životinjama olakšanja koja se ne mogu poricati, iako njihova naučna osnova ostaje nejasna.

HOMEOPATIJA

Dobro je poznat princip simili similibus curant, odnosno proizvod koji izaziva patološko dejstvo u normalnoj dozi, suzbijaće to isto dejstvo kada se beskrajno razredi. Tako će pčelinji otrov (Apis mellifica) posle razređivanja suzbijati upale, a fosfor dijareje. Ali, pazite! Homeopatija ne može da se svede samo na primenu lekova.

Neophodan je brižljiv fiziološki i neurološki pregled životinje, pošto neki homeopatski lek koji deluje na nervoznog psa neće imati isto dejstvo kad je u pitanju limfatičan pas.

Homeopatski lekovi pstoje u vidu kapi ili granula, razblaženi sto puta (CH) ili deset puta (DH). Daju se između obroka, jednom do četiri puta dnevno. Veterinar homeopat raspolaže skoro sa dve hiljade lekova koji mu omogućavaju da leči simptome.

AKUPUNKTURA
Poreklo akupunkture koja se primenjuje kod životinja je u tradicionalnoj kineskoj medicini. Postoje „mape“ životinjskog tela i na njima su označena mesta gde se ubadaju klasične igle. Koristi se kod bolnih ili neuroloških sindroma.

FITOTERAPIJA
Radi se o lečenju lekovitim biljkama i ima veliki broj pristalica. Na različite načine možemo koristiti lekovite biljke: ili kao cele biljke (lekovite trave), ili u vidu ekstrakta esencijalnih ulja (aromoterapija), ili delove biljke u kojima je koncentrisana aktivna supstanca – pupoljci, izdanci, korenčići (gemino terapija).

OSTEOPATIJA

Kičmeni stub i lobanja su okosnica životinjskog organizma. Iz njih polaze, ka ostalim delovima tela, nervi koji upravljaju celokupnom fiziologijom. Nervi izlaze kroz otvore koji, prilikom sužavanja, izazivaju bol i poremećaj funkcije. Delovanjem na ugroženi deo kičmenog stuba može se uspostaviti normalno stanje. Paraliza i bolovi su dve indikacije za vertebroterapiju (ili osteopatiju), ali čuvajte se šarlatana: samo istinski osteopat može lečiti bez opasnosti.

VRHUNSKA MEDICINA
Veterinarska medicina i hirurgija dugo vremena su zaostajale za svojim humanim ekvivalentima, ali trenutno pratimo napredak tih disciplina kako u očima javnosti, tako i u očima stručnjaka.

Vrhunske tehnike su predmet pažnje veterinara, bili oni u školama, na fakultetima, klinikama ili u bolnicama. Lekari se usavršavaju i istražuju najbolje tehnike radi lečenja životinja. Glavna prepreka koja sprečava široko korišćenje izvesnih postupaka tiče se, naravno, njihove visoke cene.

Međutim, barem u zapadnim zemljama sve češće im se pribegava zahvaljujući osiguranjima za bolesti koje se leče hirurškim putem, što omogućava mnogim vlasnicima da prihvate troškove koje iziskuju te usavršene tehnike. Perspektive svih tih tehnika su u tome da budu široko primenjivane radi snižavanja cene, kako bi životinje sve više mogle imati od toga koristi.

One ne prestaju da se usavršavaju; svi veliki veterinarski hirurzi rade zajedno sa svojim kolegama iz oblasti humane hirurgije, prate sve novine i izučavaju njihovu primenu na životinje. Više puta godišnje, nacionalne i međunarodne konferencije ili kongresi omogućavaju veterinaru da bude u toku kad je reč o novim terapeutskim mogućnostima.

METODE DIJAGNOSTIKOVANJA

Svako lečenje počinje preciznom dijagnozom i terapeutskom istraživanju bi trebalo da prethodi široko anketiranje. Medicinska biologija je sada pristupačna svakom veterinaru. Postoje specijalizovane laboratorije gde možemo izvršiti razne analize. U delikatnim slučajevima ispituju se najrazličitiji krvni i humoralni parametri i najsloženije hormonalne promene.

U kancerologiji, histopatologija biopsija identična je anatomskopatološkom istraživanju koje se primenjuje u humanoj medicini. U oftalmologiji primenjuju se ispitivanja poput elektroretinografije. U neurologiji, dostupna su dijagnostička sredstva kao što su skener i elektromiografija.

Ultrazvuk često koriste mnogi veterinari, a njegova primena u kardiologiji dopunjuje već vrlo raširenu elektrokardiografiju. Ne treba zaboraviti ni ispitivanje psihičkog života pasa.

Ehografska seansa koja, zahvaljujući brojnim radovima o ponašanju i njegovim poremećajima, omogućava da se pouzdanije otkriju ponekad ozbiljni poremećaji koji mogu ugroziti naše domaće životinje. Za te smetnje se sada mogu naći istinska rešenja iz kojih je isključeno svako šarlatanstvo. Budućnost svih tih tehnika je ista kao kad je reč o čoveku. Tako su radovi o magnetskoj nuklearnoj rezonanci na putu da budu primenjeni u mnogim veterinarskim školama širom sveta.

VRHUNSKA MEDICINA

Dosta toga je promenjeno na bolje u veterinarskoj medicini. Dijabetes se ne leči kao pre trideset godina, rak se precizno dijagnostikuje i prati, leči se pomoću hirurgije ali i hemioterapije i radiologije, s obzirom da veterinari u specijalizovanim centrima već raspolažu kobaltnim bombama.

Te tehničke osobenosti opčinile su brojne veterinare udružene u međunarodne asocijacije gde se objedinjuju međusobne veze i stručni radovi radi unapređivanja tehnika lečenja. U oftalmologiji, korišćenje lasera i ultrazvuka omogućuje lečenje oštećenja mrežnjače ili sočiva, što je do pre nekoliko godina bilo nezamislivo.

Veterinarski kardiolozi omogućavaju psima da žive mnogo godina zahvaljujući korišćenju lekova i vrhunskih tehnika kao što je pejsmejker, do sada rezevisanih samo za ljude. Dermatolozi pomno prate sve probleme koji se tiču kože i krzna, a koji su dugo predstavljali tajnu. Brižljivo izučavanje metabolizma vode omogućava čudesna spašavanja zahvaljujući uravnotežavanju infuzija. Isto tako, postoje banke krvi kad je reč o transfuziji kod pasa.

U stomatologiji veterinari idu u korak sa dentistima: ortodoncija, proteze, opravka kvarnih zuba ili zuba zahvaćenih karijesom.

HIRURGIJA

Većina veterinara primenjuje opštu hirurgiju uz sve poznate pojmove asepse, hemostaze i ligature. Materijal je vrlo sličan onom koji se koristi u humanoj hirurgiji, a iste su i tehnike, samo su prilagođene stasu životinje i njenoj anatomiji. Napredak u oblasti anestezije omogućio je razvoj animalne hirurgije i, bilo da se unose injekcijom ili su u gasovitom stanju, anestetičke mešavine omogućavaju san i neosetijivost, zavisno od trajanja operacije i vodeći računa o stanju zdravlja životinje.

Mnogo se sigurnije izvode operacije kod velikih ozleđenih pasa ili ostarelih pasa i može se reći da ništa nije nemoguće veštom hirurgu. Najspektakularniji napredak je postignut u koštanoj i ortopedskoj hirurgiji. Ozbiljne frakture zbog kojih su do pre desetak godina životinje bile osuđene na eutanaziju ili nemoć, sada se, zahvaljujući nekim hirurzima, uspešno tretiraju.

Urođene ili stečene mane mogu biti otklonjene. Treba spomenuti i displazije kuka koje sada leči istaknuta hirurgija i obuhvata osteotomiju i potpune proteze od ritana i plastičnih materijala.

Koriste se klinovi, ploče, zavrtnji, koštani kalemi, specijalni cementi. Neurohirurgija takođe napreduje: dekompresija kičmene moždine, ablacija moždanih tumora se uspešno leče. A kardiovaskularna hirurgija konačno koristi psima koji su suviše često služili u toj oblasti kao zamorčad.

zivotinje.rs

tačno.net
Autor 9.6.2015. u 12:08

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija