Dogs Trust: REAKCIJA NA ČLANAK IZ 23.9. AUTORA DALIDE KOZLIĆ

tačno.net
Autor 26.9.2014. u 10:29

Dogs Trust: REAKCIJA NA ČLANAK  IZ  23.9. AUTORA DALIDE KOZLIĆ

Smatramo da članak objavljen 23.9. autora Dalide Kozlić na neprofesionalan način iznosi niz ozbiljnih optužbi, neistina, kleveta i kontradiktornosti, pri tom ne nudeći nikakve dokaze, te kao takav ne zaslužuje poseban komentar.

Bez želje za ulaskom u svaku dalju diskusiju, želimo konstatirati sljedeće:

• Uloga Fondacije Dogs Trust BH (DTBH) je oduvijek bila jasna – pomoći vlastima da integralno, a ne parcijalno, provedu Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja te riješe problem lutalica na sistemski i samoodrživi način.
• DTBH nije zvanično podržao nikakvu odluku Vlade KS i nema zvaničnu saradnju sa KJKP „Rad“, a ako dosaradnje i dođe, bit će isključivo vezana za provođenje Zakona, tj. formiranje higijenskog servisa, što je zakonska obaveza lokalnih vlasti. Bez obzira čime se Rad bavio prije 2009., u skladu sa tada važećim zakonom, sada može biti angažiran samo kao higijenski servis, u skladu sa sada važećim zakonom. U proces aktivacije Rad-a se uključuje Veterinarska inspekcija KS, koja je zapravo već ranije naložila da se „Rad“ transformira u higijenski servis, i koja će garantirati poštivanje tog naloga i Zakona.
• DTBH, kao dobrotvorna organizacija, ne diktira nikom ništa a najmanje se miješa u ingerencije vlasti, inicijativa je došla od Vlade, koja je prihvatila ranije ponuđenu pomoć. DTBH ce učestvovati u ovoj i svim drugim inicijativama, u skladu sa svojim mogućnostima, sve dok se one kreću u okvirima Zakona.
• DTBH je do sad finansirao samo svoje legalne aktivnosti, provedene u saradnji sa nadležnim institucijama. Iste takve aktivnosti provode i druge međunarodne i lokalne organizacije. Sve sto radi, DTBH provodi u skladu sa zakonima BiH i, kao vodeća svjetska organizacija te vrste, u skladu sa najvišim standardima za dobrobit životinja.
-Masovna sterilizacija je predviđena Zakonom i u skladu s njim se i provodi, kao i uz sve poštivanje najviših standarda dobrobiti životinja. U njoj učestvuju samo registrovane veterinarske stanice, i njihovo licencirano osoblje, a koje rade pod kontrolom domaćih i stranih inspektora.
• DTBH će se odazvati pozivima vlasti na razgovore o implementaciji Zakona i rješavanju problema lutalica i ne može kontrolirati koga će domaćin pozivati da prisustvuju.
• DTBH nije ni na koji način bio uključen u formiranje higijenskog servisa općine N. Grad – Lokom. Općina jeučestvovala u ranijim akcijama masovne sterilizacije, u okviru kojih su trenirani hvatači iz svih općina, pa tako i njihovi. Isti hvatači su odbili vratiti tada posuđenu opremu za hvatanje, faktički je otuđivši.
• DTBH ima pravo da, kao i bilo ko drugi, izvrši brojanje pasa i objavi rezultate. DTBH je koristio najnovije metode i za brojanje angažirao domaću organizaciju i studente Veterinarskog Fakulteta, koje je dodatno obučio Ured za veterinarstvo BiH.
• DTBH ne vodi nikakvu kampanju protiv gradnje azila, naprotiv, potiče vlasti da ih izgrade u skladu sa Zakonom.

tačno.net
Autor 26.9.2014. u 10:29