Kolumbija: Usvojen zakon o zabrani korištenja divljih životinja u cirkusima

Jelena Paunović
Autor 15.7.2013. u 09:36

Kolumbija: Usvojen zakon o zabrani korištenja divljih životinja u cirkusima

Nakon šestogodišnje javne kampanje i objavljivanja dokaza o zlostavljanju životinja u cirkusima, kolumbijski Kongres je usvojio zakon o zabrani korištenja divljih životinja u cirkusima. Kampanju sa ciljem globalnog zaustavljanja mučenja životinja u industriji zabave vodila je organizacija Animal Defenders International (ADI).

Prevela i prilagodila:  Jelena Paunović

“Čestitamo kolumbijskom Kongresu na usvajanju zakona i drago nam je što je Kolumbija pokazala da životinje ne trebaju biti zlostavljanje zarad zabave. ADI je spreman pomoći u spašavanju i premještanju životinja onog momenta kada Vlada bude spremna prihvatiti našu pomoć. Nakon ove izuzetno značajne odluke, važno je to da će životinje nastaviti život  bez patnji kojima su bile izložene“- izjavio je Jan Creamer, izvršni direktor organizacije.

“Ovo je dobra vijest za našu zemlju jer smo, uz zabranu korištenja divljih životinja u cirkusima,  preduzeli značajan korak u očuvanju divljih životinja, svijesti o očuvanju prirode, te na taj način pokazatli da kao ljudi možemo poštovati status i dostojanstvo drugih vrsta. Oni koji još uvijek koriste divlje životinje u svrhu zabave, imaće rok od dvije godine da te životinje vrate na njihova prirodna staništa“- rekao je Augusto Posada, autor zakona.

“Najveću zahvalnost dugujemo aktivistima iz preko 50 nacionalnih organizacija za zaštitu životinja koji su pomogli da dobijemo ovakav zakon. Želimo se zahvaliti  i svim pojedincima, slavnim ličnostima, znanstvenicima, dužnosnicima, umjetnicima i svima onima koji su nam se pridružili u zajedničkom nastojanju da se zaustavi mučenje životinja u cirkusima u Kolumbiji. Ljudima koji vode cirkuse sada je dana mogućnost da istaknu ljudski talenat i razvijaju se u pravcu poštivanja ljudskih vrijednosti i zaštite prirode“- pojasnio je Eduardo Peña, ADI koordinator za Latinsku Ameriku.

ADI istražitelji su preko dvije godine istraživali zločine nad životinjama u južnoameričkih cirkusima. Snimali su, fotografisalia i vodili bilješke o strašnim uslovima u kojima su životinje živjele. Osim života u malim i prljavim kavezima, životinje su bile izložene i teškoj psihološkoj patnji. Sa njima se posebno okrutno postupalo prilikom treninga. Dokazi koje je ADI sakupio šokirali su javnost i bili pokretač donošenja zakona.

Kampanja je pokrenuta u Kolumbiji  2007. godine. Osim u Kolumbiji zabrana je uvedena u Boliviji, Ekvadoru, Peruu i Paragvaju. Ovim zakonom je zabranjeno držanje divljih životinja u cirkusima, dok držanje domaćih vrsta ne podliježe zabrani. Rok za implementaciju zakona je dvije godine.

 Dokumentarni film o mučenju životinja u cirkusu (2011. godina)

Izvor:  www. http://westhollywood.patch.com

Jelena Paunović
Autor 15.7.2013. u 09:36

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija