KP: Etika naše partije je drugarska, a pas je, kažu, najbolji čovjekov prijatelj

tačno.net
Autor 10.10.2014. u 09:53

KP: Etika naše partije je drugarska, a pas je, kažu, najbolji čovjekov prijatelj

Foto: dailytelegraph

 

Povodom upita koji je na zvanični mail Komunističke partije BiH poslala jedna od zaštitarki uličnih pasa o stavu KP-a povodom rješenja problemske tačke uličnih pasa u našem gradu i državi dužni smo da ga iznesemo javno, te to ovim putem i činimo. Stav Komunističke partije o rješavanju problema velikog broja nezbrinutih pasa na ulicama naših gradova je sljedeći: ubijanje nije rješenje. Zna se šta je eutanazija i kada je ona etički opravdana. Kao ni nad ljudima ona se ne bi smjela provoditi nad zdravim jedinkama neke vrste, a da ne govorimo o načinu na koji se sada „rješava“ ovaj problem. Strogo osuđujemo nesprovođenje postojećeg Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, jednako kao i nepoštovanje svih ostalih zakona, što je temeljni uzrok svih problema koje sada imamo, pa se naglo, nakon godina ignorisanja i nesprovođenja zakona uvode neadekvatna i nehumana „rješenja“ i mjere. Tvrdimo da je problem pasa lutalica moguće rješiti na human način, samo ako se donese čvrsta odluka sa čvrstom namjerom i bude sistematski provedena. Koje je rješenje? Rješenje ne može biti samo sterilizacija, niti samo izgradnja azila.

Rješenje je u sprovođenju deset koraka istovremeno: sistematskoj i posvećenoj sterilizaciji cijelih čopora bez izuzetka, izgradnja adekvatnih i opremljenih rezervata ili azila po zapadnom sistemu, upošljavanje dresera koji bi u azilima pripremali pse za udomljavanje, neprestana medijska kampanja udomljavanja pasa (primjer: dovođenje pasa u gledane tv emisije, pričanje njihove lične priče etc.), uvođenje obaveze registrovanja/čipiranja vlasničkih pasa, te neumoran rad inspekcija za provjeru da li je isto i sporvedeno uz visoke kazne za one koji to nisu učinili, a još veće za one koji su psa eventualno izbacili na ulicu.

Ovakvo što bi bilo moguće ukoliko bi se pri npr. u okviru Federalnog ministarstva okoliša i turizma formirao odjel koji bi se bavio sistematskim rješavanjem ovog problema i sprovođenjem usvojenih mjera. Zašto, na koncu, ne bismo učinili dvostruko društveno dobro i u rezervatima na po godinu dana zapošljavali mlade ljude s biroa, koji su ljubitelji pasa?! Kantoni već odvajaju novac za takvo što, a da li, koliko i šta omladina radi na tim poslovima koje budžet finansira je već druga tema. Ovakvih koraka je još mnogo i svi se trebaju provoditi u isto vrijeme, ali sa namjerom da budu provedeni, sistematski i dobro koordinirano. Etika naše partije je drugarska, a pas je, kažu, najbolji čovjekov prijatelj.

tačno.net
Autor 10.10.2014. u 09:53

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija