Psi pospešuju društvenu integraciju

tačno.net
Autor 14.11.2015. u 12:49

Psi pospešuju društvenu integraciju

Foto: cutepictures.co

U zajedničkom životu sa psima, čovek razvija, a posebno deca, jak osećaj za mogućnost prilagodavanja – ključni faktor za integraciju u društvo. Ovo je objavljeno u zvaničnoj studiji koja je sprovedena u evropskoj osnovnoj školi u Beču. Ispitivan je efekat pasa na razrednu zajednicu čiji učenici potiču iz različitih kulturnih krugova.

Uredila: Svjetlana Salahović

U istraživanju su učestvovala dva prva razreda. Učiteljica je dolazila tri puta nedeljno u pratnji jednog obučenog psa – terapeuta na nastavu i to celo polugodište, a drugi razred nije imao priliku da sarađuje sa psom. Na početku i pri kraju polugodišta učenike je testirala jedna istraživačka grupa psihologa sa Univerziteta u Beču. Paralelno su posmatrani video snimci: rezultati su bili iznenađujući!

U razredu sa psom, poboljšala se razredna klima, agresivni potencijal je znatno opao, nemirna deca su postala podnošljivija, stidljiva deca su se više otvorila. Učiteljica tvrdi da je ovo bila veoma impresivna promena i da su deca postala ljubaznija jedna prema drugima, poraslo je interesovanje ne samo za psa već su i jedni za druge pokazivali više interesovanja. Čak i dete koje je bilo veoma problematično kad je u pitanju adaptacija, više nije imalo problema da se uklopi u razred. Rezultati istraživanja su pokazali da su psi za decu veoma važni katalizatori u oblasti društvenog ponašanja i društvene integracije.

Obogaćivanje života pomoću kućnih ljubimaca

Kao što jedan naučni rad kaže, kućni ljubimci su dobitak za ćelu porodice. Pri tom, pojedini članovi porodi ce obogaćivanje pomoću kućnog ljubimca doživljavaju sasvim individualno: roditelji u zajednici sa kućnim ljubimcem pre svega vide emocionalnu podršku i društvenu integraciju, dok je za decu odlučujuća ekskluzivnost odnosa i obostrana naklonost.

Pas moj prijatelj

tačno.net
Autor 14.11.2015. u 12:49