Sanja Bianculli: Najefikasnija mjera za suzbijanje dotoka pasa lutalica je masovna sterilizacija i veterinarska obrada

tačno.net
Autor 28.5.2021. u 16:45

Sanja Bianculli: Najefikasnija mjera za suzbijanje dotoka pasa lutalica je masovna sterilizacija i veterinarska obrada

Foto: šg

Grad Mostar je još krajem 2020. godine pokrenuo inicijativu za uspostavljanjem i dosljednim provođenjem zakonskog Sistema za upravljanje populacijom pasa uz podršku Fondacije Dogs Trust i u saradnji sa skloništem za napuštene životinje kojeg vodi udruženje za zaštitu i udomljavanje životinja „Animal Care Centar“ iz Mostara, čime bi ovaj grad mogao postati prvi u BiH koji bi mogao efikasno i humano riješiti problem pasa lutalica.

Dogs Trust od početka svog djelovanja u BiH, kroz svoje programe podržava humano, zakonsko i sistemsko rješenje problema pasa lutalica, lobirajući i pozivajući odgovorne lokalne vlasti da sa svoje strane osiguraju provođenje zakonskih mjera uvezanih u sistem dosljedno i transparentno.

Objašnjavajući za portal Tacno.net sami proces budućeg zbrinjavanja pasa lutalica u Mostaru, koji je planiran ovom inicijativom predstavnica Fondacije Dogs Trust Sanja Bianculli kazala je da je jedan od glavnih elemenata sistema sklonište za zbrinjavanje i udomljavanje pasa, a najefikasnija humana mjera suzbijanja dotoka novih pasa na ulice je masovna sterilizacija pasa uz dodatnu veterinarsku obradu.

„Pored toga potrebno je da veterinarska inspekcija vrši adekvatan nadzor nad vlasnicima pasa, uzgajivačima, lovačkom populacijom i svim drugim koji drže pse, kako bi se oni brinuli o psima na zakonski način i kako ih ne bi napustili. Dogs Trust svoje programe provodi u saradnji sa lokalnim partnerima, organizacijama kao što je Animal Care Center iz Mostara, a koja ima i svoje sklonište za pse. Ovo sklonište je, u skladu sa planom u Memorandumu, službeno postalo gradsko sklonište za zbrinjavanje i udomljavanje pasa. U procesu je i registracija higijenskog servisa, a Dogs Trust pruža podršku kroz finansiranje kampanja sterilizacije pasa koja se već odvija u HNK, a koje će se, adekvatno daljem razvoju situacije i u skladu sa našim dostupnim resursima, pojačati“, dodala je Bianculli.

Kako je istakla naša sagovornica uz gradsko sklonište, kampanje sterilizacije pasa, inicijativu veterinarske inspekcije za nadzor i sankcioniranje neodgovornosti, te uz dalju edukaciju vlasnika pasa u čemu Dogs Trust pomaže i kroz gostovanje Škole za pse, edukaciju djece, te šire javnosti, i odlučnost lokalnih vlasti da osiguraju dosljedno funkcioniranje sistema, smatra da Mostar uskoro može biti prvi grad u BiH koji će sve elemente sistema imati uvezane i potpuno funkcionalne u skorije vrijeme.

„Naravno, rješenje se ne može očekivati preko noći, jer je i problem nastajao tokom dužeg perioda, a sve zbog neodgovornosti ljudi, ali je sigurno da će efikasno, korak po korak samo sistem dovesti do toga da se problem više ne ponavlja i da rješenje bude trajno. Naša Škola za pse je u svom petosedmičnom gostovanju u Mostaru uspjela educirati 66 kandidata, a njihovi psi su obučeni osnovnim komandama. Vlasnici sada bolje poznaju svoje pse i znaju šta ima njihov pas ‘govori’, te to mogu iskoristiti da putem pozitivne motivacije koja je jedini ispravni način obuke, nastave raditi sa svojim psima i učiti ih i drugim komandama.“

Ovakve obuke koje nikada ne koristi kažnjavanje je put do punog povjerenja i jake veze između vlasnika i psa, te će time spriječiti neželjena ponašanja ili incidente u zajednici, kao i stres za psa, ali i napuštanje pasa koje se desi ako vlasnik ne zna adekvatno upravljati svojim psom, napomenula je Bianculli.

Ovu inicijativu grada Mostara je podržao i britanski ambasador u BiH, Matthew Field.

tačno.net
Autor 28.5.2021. u 16:45