Sarajevska kafilerija će se ponovo aktivirati

Jelena Paunović
Autor/ica 11.9.2014. u 21:14

Sarajevska kafilerija će se ponovo aktivirati

Na danas održanoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo odlučeno je da se ponovo aktivira služba za kafilerijske poslove pri KJKP Rad d.o.o Sarajevo, radi uklanjanja napuštenih pasa sa ulica glavnog grada. Za realizaciju odluke zaduženo je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS.

“Istovremeno, Vlada je zadužila Ministarstvo privrede KS da sačini izvještaj s aspekta realizacije obaveza funkcioniranja azila za pse lutalice u Prači koje su preuzete od Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo i općina na području Kantona Sarajevo i da ga dostavi Vladi Kantona Sarajevo”, saopšteno je u press službi KS.

ubijanjepasa

Iz dnevnih novina SAN, 5 februar 2005

Odluka Vlade KS je protivna državnom Zakonu

Pravnica i aktivistica za prava životinja Dalida Kozlić, takvu odluku smatra protuzakonitom.

“Svaka odluka entitetskih, kantonalnih i opštinskih vlasti, koja je u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, kao i pratećim podzakonskim aktima je – nezakonita. Samim tim ćemo tražiti utvrđivanje kaznene odgovornosti predstavnika različitih nivoa zakonodavne i izvršne vlasti. Psihofizičko stanje napuštenih pasa može utvrđivati samo ovlašteni službeni veterinar, u ustanovama registrovanim sukladno odredbama državnog Zakona. Svaki vid pokušaja nelegalnih aktivnosti će biti dokumentovan, a kaznene prijave podnešene nadležnim tužiteljstvima. Vlada Kantona Sarajevo je izvršila grubi napad na cjelokupan pravni sistem BiH, donoseći Odluku koja je protivna državnom Zakonu”- izjavila je Kozlić.

 carli4

carli3

carli1

carli2

Da li je davljenje pasa žicom ono što zelimo?

Kafilerija nije registrovana kao higijenskis servis

Veterinarska inspekcija Kantona Sarajevo je 18. maja 2009. godine, izdala Rješenje kojim se K.J.K.P “Rad” d.o.o. Sarajevo naređuje da svoje aktivnosti usklade sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH. U postupku inspekcijske kontrole nad sprovođenjem Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH 28. aprila 2009. veterinarski inspektori su utvrdili da K.J.K.P. “Rad” d.o.o. Sarajevo, nema dozvolu za formiranje higijenskog servisa za životinje izdatu od nadležne institucije.

rjesenje1

rjesenje2

rjesenje3

Na osnovu Zakona Kancelarija za veterinarstvo BiH je izdala i Pravilnik o utemeljenju i uvjetima koje moraju ispunjavati higijenski servisi.

Grubo kršenje svih odredbi kako Zakona tako i na osnovu njega donešenih podzakonskih akata, u BiH su svakodnevnica. A da će i ovaj predizborni potez naših vlasti značiti potoke pseće krvi po ulicama glavnog grada i više je nego evidentno. Da ironija bude veća, 15. septembra počinje projekat masovne sterilizacije i kastracije napuštenih pasa koje provodi britanksa fondacija Dogs trust. Kad se kafilerija aktivira, pitanje je koga će uopšte sterilisati jer pasa neće biti.

Jelena Paunović
Autor/ica 11.9.2014. u 21:14