Tragedija na Krbavskom polju

tačno.net
Autor 28.3.2013. u 13:39

Tragedija na Krbavskom polju

U agoniji od gladi uginulo 140 goveda,više od 100 bori ih se za život!

autor: Glas životinja

Na Krbavskom polju uginulo je više od 140 krava simentalske pasmine s Lov farme iz Jošana kraj Udbine, vlasnika Lovre Kolimbatovića iz Splita. Veterinar i nadležna veterinarska inspekcija, nakon posjeta farmi, potvrdili su da je ondje ostalo tek 90-ak krava i 17 junadi te da ih, svakim danom, ima sve manje. Zbog nedovoljno hrane – ugibaju u agoniji. Posljednjih se nekoliko dana s farme na ispašu u Krbavsko polje pušta 70-ak krava koje pokušavaju po kamenjaru pasti travu. Ta je trava toliko sitna da nije niti za ovce, a kamoli za goveda koja više energije potroše tražeći hranu nego što je unesu jedući.

Krave u ispaši
Foto: Glas životinja, Krbavsko polje, 24.03.2013

Kada su goveda došla na farmu, bile su to velike, lijepe, mliječne krave, a sada im se ispod kože naziru kosti i ispada im dlaka. U početku su u registru bile prijavljene kao mliječne krave, a kako su prestale davati mlijeko zbog loše ili nikakve ishrane, preimenovane su u kategoriju krava za telenje.  Sada su toliko slabe da ne mogu niti preživjeti, a kamoli oteliti se.

Neishranjene krave
Foto: Glas životinja, Krbavsko polje, 24.03.2013

Doznajemo da je lani ispaša zbog suše bila slaba, a da je, usto, prikupljeno i premalo sijena te da nedostaju i financijska sredstva. Prema riječima naših sugovornika, problemi  su nastali nakon što su potrošena sredstva postojećega kredita,  a banka (Imex banka op. a ), koja je kreditirala ovaj poslovni potez poduzetnika Kolimbatovića, ne želi izdvajati dodatna sredstva, iako se nakon intervencije veterinarske inspekcije raspitivala za mogućnost nabavke sijena i hrane.

Veterinar i inspektor dobili su na uvid dokumentaciju za 60 uginulih krava koje je odvezla Agroproteinka; ta ih tvrtka prerađuje u koštano brašno koje potom prodaje na strano tržište. U krugu farme još uvijek leži 20-ak leševa jer farma nema sredstva za odvoz, iako je to, po zakonu, dužna. Za svaku lešinu Agroproteinka unaprijed traži 900 kuna, a taj iznos treba platiti pravna osoba (u ovome slučaju Lov farma d.o.o.) s obzirom na to da nije riječ o OPG-u, za koji odvoz plaća država.

Udruga Glas životinja takvo stanje smatra nedozvoljenim i alarmantnim. Lešine se moraju odvesti, bez obzira na to je li tvrtka to u mogućnosti platiti ili ne, a zbog moguće zaraze ostalih životinja na farmi i zaštite okoliša.

Inspekcija nema podatke o još 60 krava koje nedostaju. Pretpostavka je da su uginule, nema lešina, a moguće je da se, nakon povlačenja poplave s Krbavskoga polja, leševi krava pojave na pašnjacima kao prava ekološka bomba.

Krbavsko polje pod vodom
Foto: Glas Životinja, 2013.

Taj bi slučaj svakako trebalo detaljno istražiti (policija i nadležne inspekcijske službe).

Lov farma d.o.o. registrirani je ekoproizvođač u ratarstvu od 2010. godine. Pitamo se kako jedan ekoproizvođač može tako postupati prema životinjama i zemlji na kojoj žanje svoje ekokulture. Najnovija je vijest da je ondje u tijeku nabavka 1500 ovaca (izvor web-stranica www.lov-farme.hr). Možemo samo pretpostaviti što će se tek njima dogoditi.

Država daje poticaje, ali ne kontrolira dovoljno što se čini životinjama i prirodi. Na ovome primjeru vidi se da bi se zakon morao mijenjati jer država nema mogućnosti oduzeti životinje od vlasnika koji ih zlostavlja ne hraneći ih, već mu može samo slati inspekciju i novčano ga kažnjavati. A kakva je ekonomska situacija, kod nas bi ovakvih slučajeva moglo biti sve više.

Država bi svakako trebala voditi brigu o zaštiti životinja, a posebice u ovakvim slučajevima za koje su odgovorne i državne službe. Za tri mjeseca ulazimo u Europsku uniju, a koliko smo uznapredovali govori nam izreka Mahatme Gandhija: „Veličina i moralni napredak naroda moći će se mjeriti po tome kako postupaju sa životinjama.“

Apeliramo, ponajprije, na vlasnika i posjednika toga ispaćenoga stada, gospodina Lovru Kolimbatović,a mag math. et phys., da se što prije započne s ispravnom i dostatnom ishranom te liječenjem svih preostalih goveda na farmi, uz obaveznu suradnju s veterinarima.

Budući da su dugo gladovale, kravama se mora postepeno povećavati ishrana i, tek kada se malo oporave, mogu im se davati lijekovi i cjepiva.

Apeliramo na Ministarstvo poljoprivrede, kao i na udruge uzgajivača simentalskih goveda, da pomognu vlasniku u prikupljanju silaže, sijena i cjepiva. Naravno – i na ostale koji su voljni pomoći. U Lici već postoji nekoliko zaineteresiranih za otkup maloga broja krava, ali to ovisi o dogovoru s vlasnikom. Naravno, krave sada ne bi preživjele prijevoz, potrebno ih je najprije vratiti u normalno zdravstveno stanje, a zatim, kada veterinar potvrdi da su zdrave, mogu promijeniti vlasnika.

Dužnost je vlasnika da se brine o onome što je planirao i započeo, a pogotovo kada je riječ o živim stvorenjima koja, ni kriva ni dužna, postaju žrtvama nebrige i birokratsko – financijskih zavrzlama.

tačno.net
Autor 28.3.2013. u 13:39