ZDRAVSTVENO STANJE

tačno.net
Autor 1.6.2015. u 12:33

ZDRAVSTVENO STANJE

Ovaj tekst će privući malo čitatelja ali mi pišemo i za manjinu zainteresiranih, jer ne želimo ugađati tezi (u kojoj, nažalost, ima puno istine) da je demokracija tiranija većine nad manjinom.

Povod tekstu su slučajevi udomljavanja gravidnih kuja iz skloništa bez obavještavanja udomitelja o graviditetu. Naime, prema mišljenju nekih skloništa u Hrvatskoj, ona prema važećim propisima nisu dužna provjeravati jesu li kuje u skloništima gravidne. Tako su se neki udomitelji našli u poziciji da su uz željenu kujicu neplanirano morali udomiti i cijelo njeno potomstvo ili su o svom trošku i dovodeći u opasnost život svoje visoko gravidne ljubimice morali obaviti i platiti njenu kastraciju.

Članak 22., Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi kaže: ”Evidencija o životinjama – primljenim, udomljenim, upućenim u drugo sklonište, uginulim ili usmrćenim te evidencija o zdravstvenom stanju životinja mora se redovito obnavljati.” Ono što nam je u ovom članku zapelo za oko je pojam ”zdravstveno stanje”. Što je to zdravstveno stanje? Spada li graviditet u zdravstveno stanje? Jer ako spada, jesu li gravidne kuje podvaljene udomiteljima?

Mislili smo da je pitanje je li graviditet zdravstveno stanje, jednostavno. Pitali smo veterinare i iznenadili se kad smo dobili potpuno oprečne odgovore. Dok jedni smatraju da se zdravstveno stanje odnosi isključivo na patološka stanja tj. bolesti, a da graviditet nije bolest nego ”normalno” i zdravo stanje, drugi smatraju da je zdravstveno stanje svako stanje koje ima veze sa zdravljem, bilo ono zdravo ili ne-zdravo, pa je time i graviditet zdravstveno stanje. Potraga za odgovorom dovela nas je čak i do jezikoslovaca i začudo, oni su bili na tragu potvrdnom odgovoru. Zatim smo pisali prof. Petru Džaji koji radi na Zavodu za sudsko i upravno veterinarstvo na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, nadajući se da ćemo od njega dobiti stručno objašnjenje o značenju pojma ”zdravstveno stanje” u spomenutom Pravilniku. Profesor niti nakon više od mjesec dana nije odgovorio na upit. Preostalo nam je da isto pitanje postavimo liječnicima humane medicine tj. je li trudnoća zdravstveno stanje. I evo temeljito argumentiranog odgovora:

”Zdravstveno stanje kao pojam sam za sebe, zapravo ne postoji. Zdravstveno stanje jest zapravo stanje zdravlja, odnosno utvrđivanje zdravlja je procjena zdravstvenog stanja. Zdravlje se definira na više načina, no u nas je najčešća definicija zdravlja koju je izdala WHO (Svjetska zdravstvena organizacija), po meni je ona malo utopistička, no ipak krenimo od nje: Zdravlje nije samo odsustvo bolesti i iznemoglosti već i stanje potpunog tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja.

U definiciji zdravlja koristi se zapravo negacija, odnosno ono što zdravlje nije. No, zdravlje nije samo odsustvo bolesti. Zdravlje i bolest nisu suprotni pojmovi. Zdravlje nije samo ne-bolest, već zdravlje čini i odsutnost nekih (ne-) stanja.

Dakle, zdravstveno stanje se prema tome određuje detaljnom anamnezom i detaljnim pregledom. Anamneza obuhvaća sve: spol, podaci o rođenju, školovanje, radno mjesto, obitelj, socijalno stanje, dosadašnje stanje zdravlja i preboljene bolesti, navike, funkcije, zadnja menstruacija, broj trudnoća, broj poroda i dr. Pregledom se utvrđuje stanje pojedinih sustava: mentalno stanje, stanje svijesti, anatomski sustavi po regijama, respiracijski sustav, probavni sustav, urogenitalni sustav i dr. Prema tome u zdravstveno stanje je obavezno navesti prvu/zadnju menstruaciju, broj trudnoća, broj poroda.

U javno objavljenim podacima o zdravstvenom stanju osobe, ne smiju se iznositi podaci koje ta osoba ne želi objaviti. Nekad (u SFRJ) je prilikom zapošljavanja bio obavezan i ginekološki pregled za žene, te su trudnice tako bile diskriminirane prilikom zapošljavanja. Danas se ne smije bilježiti prilikom zapošljavanja činjenica trudnoće, ukoliko to žena sama ne zahtijeva. Iznimka je samo radno mjesto gdje bi mogao biti ugrožen plod, npr. rad u ionizirajućem zračenju. U USA se, po novom, prilikom zapošljavanja ne smije navoditi čak ni spol niti dob i naravno već odavno ni rasa, vjeroispovijed i sl.

Evidentno je da je zdravstveno stanje danas isključivo pravo, odnosno vlasništvo pojedinca čije se zdravstveno stanje procjenjuje (naravno uz iznimku ako pojedinac traži određenu rentnu korist: raniju mirovinu, tjelesno oštećenje i dr.).

Ako to sada pokušamo proširiti na životinje, situacija bi trebala biti slična: zdravstveno stanje životinje na neki način je ”vlasništvo” životinje, odnosno njeno zdravstveno stanje ne bi se smjelo upotrijebiti protiv nje (osim u slučaju određenih zaraznih bolesti, težih bolesti, agresivnosti koju nije moguće kontrolirati i sl.). Ali to ne znači da cjelokupno zdravstveno stanje životinje nije potrebno utvrditi. Naprotiv, potrebno je utvrditi kompletno zdravstveno stanje životinje koje bi trebalo obuhvatiti i reproduktivno stanje, graviditet.

Pitanje je da li stanje graviditeta životinje iznositi udomitelju. Obavezno da, ako udomitelj pita za činjenicu graviditeta. Ukoliko udomitelj ne pita za činjenicu graviditeta, znači da to udomitelju nije važno, prema tome taj podatak nije nužno iznositi, odnosno može se i izostaviti. Isto tako ne vidim problem prilikom udomljavanja gravidne životinje, jer bi brigu o mladuncima ponovo moglo/trebalo preuzeti sklonište iz kojeg je životinja udomljena.”

Za kraj, naš sažetak i zaključak. Skloništa moraju utvrditi graviditet kuje, jer je Pravilnikom propisano da moraju voditi evidenciju o zdravstvenom stanju životinja, a ono obuhvaća i reproduktivno stanje, dakle i graviditet. Međutim, kao što ne postoji obaveza skloništa da obavijesti udomitelja o mogućom bolestima životinje koju udomljava, tako skloništa ne moraju obavijestiti udomitelja niti o graviditetu ako on sam to ne pita.

Upravo je obaveza obavještavanja udomitelja o zdravstvenom stanju, pa tako i o graviditetu kuja to što treba propisati u novom Pravilniku koji je u pripremi. Jer, ljudi ne dolaze u skloništa udomiti životinje sa sumnjom da im svi podaci o psu koji ih zanima neće biti rečeni, a pogotovo je teško očekivati od iskrenog i otvorenog udomitelja da će pitati je li pas koji im se sviđa bolestan ili je kujica možda gravidna. Pa kojem bi to udomitelju uopće moglo pasti na pamet? Zanemarimo sada to da bi se samo zdravi psi trebali udomljavati i da bi svi psi i kuje u skloništima trebali biti kastrirani.

P.S. Zna li netko je li gravidna kujica iz skloništa Pokupsko Cerje (velika slika) usmrćena?

jp

Teks i fotografije: Psi laju a karavane prolaze

tačno.net
Autor 1.6.2015. u 12:33