Doseljavanje

Broj muslimana u Njemačkoj znatno porastao

Marc Röhlig /dpa
Autor 4.5.2021. u 11:49

Broj muslimana u Njemačkoj znatno porastao

Muslimanka sa navijačkim dresom reprezentacije Njemačke (arhivska slika) – Foto: A3472 Frank May/ dpa

U Njemačkoj trenutno živi između 5,3 i 5,6 miliona ljudi muslimanske vjere. To pokazuje nova studija Bamf-a o islamu. Ispitano je i koji značaj još ima religija.

Piše: Marc Röhlig /dpa – 28.04.2021.

Preve o uredio: Ešref Zaimbegović

Neki su vjernici, drugi jedva. Za neke je važan odlazak u džamiju, drugi se raduju na svoju baštu na ivici grada ili igraju fudbal u klubu: Muslimanski život u Njemačkoj postao je različitiji i raznolikiji. To proizlazi iz studije koju je u srijedu predstavio Savezni ured za migraciju i izbjeglice (Bamf) zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Prema studiji nisu više samo potomci turskih doseljenika ti koji utiču na sliku islama u Njemačkoj, već odavno tu su i doseljenici sa Bliskog istoka.

Prema Bamfu trenutno u Njemačkoj živi između 5,3 i 5,6 miliona ljudi muslimanske vjere, što odgovara udjelu od 6,4 do 6,7 posto u ukupnom stanovništvu. U poređenju sa posljednjim procjenama iz 2015. godine broj pripadnika muslimanske religije porastao je za oko 900.000 osoba.

„Uticaj religije se precjenjuje“

 „Muslimanska grupa stanovništva je na osnovu doseljavanja iz pretežno muslimanskih zemalja Bliskog i Srednjeg istoka postala u proteklim godinama puno raznolikija“ kaže predsjednik Bamfa Hans-Eckhard Sommer. „Analize osim toga pokazuju da se uticaj religije na integraciju često precjenjuje“, kaže Sommer. Aspekti kao to je dužina boravka, razlozi doseljavanja ili socijalni položaj utiču na proces integracije u znatno većoj mjeri nego vjerska pripadnost.

Ukupno se smanjuje značaj religije za muslimane koji žive u Njemačkoj. Prema studiji 40 posto upitanih je reklo da se dnevno moli, 25 posto nasuprot tomu nikada.

Prema Anji Stichs, koautorici studije, muslimani koji žive u Njemačkoj imaju različite povijesti i porijeklo. Pripadnici muslimanske vjeroispovjesti iz Turske koje sa Njemačkom veže duga istorija doseljavanja su i dalje najveća grupa po porijeklu, „ali sa udjelom od 45 posto nemaju više apsolutnu većinu“, kaže Stichs. Na drugom mjestu sa 13 posto su muslimani iz Sirije, među njima mnogo novih doseljenika. „Odgovarajuće tome jako se razlikuju i životna iskustva muslimana koji žive u Njemačkoj“, naglašava Stichs.

Mnogi od muslimana koji žive u Njemačkoj su se doselili prije mnogo godina ili su čak rođeni u Njemačkoj. Skoro polovina ima njemačko državljanstvo.

spiegel.de

Marc Röhlig /dpa
Autor 4.5.2021. u 11:49

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija