Problemi starenja u Kini

Kina istražuje povećanje starosne granice za odlazak u penziju

spiegel.de
Autor/ica 20.3.2023. u 10:33

Kina istražuje povećanje starosne granice za odlazak u penziju

Starica pored propagandnog plakata u Pekingu – Foto: Kevin Frayer/ Getty Images

Politika jednog djeteta stvorila je Kini ogromne demografske probleme: Uskoro će broj penzionera prekoračiti 400 miliona. Mladi Kinezi morali bi zbog toga duže raditi, kaže jedan savjetnik vlade.

Izvor: SPIEGEL  – 14.03.2023.

Preveo: Ešref Zaimbegović

Prema jednom medijskom izvještaju Kina planira zbog rapidno starenja društva postepeno podizanje starosne granice za odlazak u penziju. Narodna republika teži „progresivnom, fleksibilnom i diferenciranom putu za podizanje starosne granice za penziju“, citiran je predsjednik Kineske akademije za nauke o radu i socijalnom osiguranje Jin Weigang u državnim novinama „Global Times“. „Ljudi, koji se približavaju starosti za penziju moraće ulazak u mirovinu odgoditi za nekoliko mjeseci.“ Mladi ljudi bi morali možda raditi nekoliko godina duže. Međutim, postojaće duži period prilagođavanja i prelaska, rekao je visokorangirani vladin savjetnik.

Kina do sada nije najavila formalnu izmjenu starosti za nastup u penziju, koja spada u najniže na svijetu. Ona aktuelno iznosi 60 godina za muškarce, 55 godina za ženske činovnice u biroima i 50 godina za žene koje rade u tvornicama. „Najvažnija oznaka reforme je da ljudi sami mogu odlučiti kada žele ići u penziju, već prema okolnostima i uslovima“, kaže Jin.

Uskoro 400 miliona penzionera

Kina je sa 1,4 milijarde stanovnika najmnogoljudnija zemlja na svijetu. Politika jednog djeteta koja je važila od 1980. do 2015. sada utiče na to da suviše malo mladih dolazi na tržište rada. Time raste pritisak na penzione kase. Nacionalna zdravstvena komisija polazi od toga da će brojih onih preko 60 godina do 2035. godine od 280 miliona porasti na više od 400 miliona – što odgovara ukupnom trenutnom stanovništvu Velike Britanije i SAD.

Istovremeno je životni vijek proteklih decenija sa privrednim rastom zemlje rapidno porastao. Dok je 1960. bio još 44 godine u 2021. je dostigao 78 godina – što je više nego u SAD. Prema studijama on će 2050. vjerovatno prekoračiti granicu od 80 godina.

Trenutno se svaki penzioner finansira doprinosima pet radnika. Odnos je samo polovina onoga od prije jedne decenije. Prema stručnjacima on bi mogao do 2030. iznositi samo još 4:1 a 2050. čak samo 2:1. Sadašnji penzijski sistem nije prema demografima i ekonomistima duže održiv pošto se oslanja na radno stanovništvo koje se smanjuje a koje mora finansirati rastući broj penzionera. Prema podacima Ministarstva finansija 11 od 31 kineske provincije iskazuju deficit u penzionom fondu. Državna Kineska akademija nauka polazi od toga da će penzionom sistemu već 2035. nedostajati novac.

spiegel.de

spiegel.de
Autor/ica 20.3.2023. u 10:33