Projekat Talkactive Planovi za neiskorištene parkove i zelene površine u Sarajevu

tačno.net
Autor 1.4.2015. u 10:02

Projekat Talkactive Planovi za neiskorištene  parkove i zelene površine u Sarajevu

Web platforma TalkACTIVE, koja je od jučer dostupna javnosti ima za cilj da inspiriše civilno društvo na vidljivu promjenu unutar svoje lokalne zajednice kao i da ukaže na mogućnosti za samoorganizovanjem i činjenjem potrebnih intervencija unutar javnog prostora, kako stvarnog tako i medijskog, intervencija koje će građanima omogućiti da grad doživljavaju kao zajednicu koja se oblikuje spram njihovih potreba.

Dvoje studenata arhitekture iz Sarajeva, koji su ujedno i članovi TalkACTIVE tima Farah Zubović i Irfan Salihagić, jučer su predstavili prvu viziju o pretvaranju napuštenog objekta Vodoprivrede na Vilsonovom šetalištu – u društveni i kulturni centar za mlade, u kojem bi se pored prostorija za učenje, rad, izložbe i koncerte, nalazila i zajednička besplatna kuhinja za one kojima je potrebno, kao i prostorije za besplatno prenoćište

Činjenje ovih informacija vidljivim građanima može otvoriti mogućnosti za samoorganizovanu reparaciju i ponovnu upotrebu objekata, ali i podići nivo transparentnosti planiranja unutar urbanog prostora i omogućiti građanima da reaguju na vrijeme, ukoliko plan za budućnost organizovanja prostora u kojem žive nije u skladu sa njihovim potrebama.

Projekat Talkactive će pokušati u narednih godinu dana, saznati kakvo je vlasničko stanje većine napuštenih objekata u Sarajevu i saznati da li su privatizovani ili su u državnom vlasništvu, te kakav je plan njihove daljnje upotrebe. Takođe, plan daljnje upotrebe potrebno je istražiti i vezano za neiskorištene parkove i zelene površine u Sarajevu.

U budućnosti će biti kreirane i radionice sa građanima, na kojima će biti u mogućnosti izraziti svoje želje i potrebe unutar lokalnog javnog prostora, nakon čega će neke od njih biti pretvorene u vizije/crteže, koje će se kasnije pokušati i ostvariti unutar samog javnog prostora, pomoću volontera i samoorganizovanja.

Pored kreiranja stvarnog javnog prostora, analizirat će se i dosadašnji način učestvovanja građana u kreiranju javnog medijskog prostora, kao i novi načini za njihovu inkluziju i participaciju u ovoj sferi.

Osim što će ove informacije o vlasništvu i planu buduće upotrebe javnih prostora činiti transparentnim i dostupnim građanima, takođe će kreirati i vizije za budući način upotrebe javnih neiskorištenih prostora i napuštenih objekata.

Sve ovo bit će dostupno na TalkACTIVE web stranici kao i Facebook stranici.

TalkACTIVE je web platforma koja je nastala u sklopu projekta YouthLINC (Linking Innovators Who Network for Change) koji implementira Inicijativa mladih za ljudska prava u BIH (YIHR BH) u partnerstvu sa Mrežom Internews. Projekat YouthLINC se bavi aktivnostima koje podržavaju mir i stabilnost na Balkanu, posebno se boreći protiv netolerancije i diskriminacije. Podržava grupu mladih ljudi od 18 do 24 godine, koji dolaze iz šest različitih zemalja Balkana (BiH, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija) koji zajedno stvaraju socijalne platforme na internetu te promoviraju javni dijalog, pronalazak sličnosti u različitim zemljama i rješavanja problema kako u lokalnoj zajednici, tako i u regionu – što je ključ daljnjeg razvoja Balkana.

tačno.net
Autor 1.4.2015. u 10:02