Academy387 u saradnji sa Općinom Novi Grad kreće u projekat za osposobljavanje kadrova sa biro-a za zapošljavanje

tačno.net
Autor 30.7.2014. u 11:07

Academy387	u	saradnji	sa	Općinom	Novi	Grad	kreće	u	projekat	za	 osposobljavanje	kadrova	sa biro-a	za	zapošljavanje

Academy387, edukacijski centar u sklopu HUB387, u saradnji sa Općinom Novi Grad kreće u projekat osposobljavanja mladih kadrova. Analizom populacije Federalnog zavoda za zapošljavanje, zaključeno je da postoji veliki broj osoblja sa visokom stručnom spremom sa završenom edukacijom u ne tehničko-informacijskim poljima, koji nisu u mogućnosti da nađu uposlenje.

“Cilj ovog programa jeste da poboljšamo mogućnost zapošljavanja kadra sa visokom stručnom spremom u ne-tehničkim poljima, u IKT kompanijama. IT kao industrija je jedna od rastućih industrija u BiH. Ovim edukacijskim iskorakom želimo da kadrovima bez tehničkih vještina obezbijedimo jaku osnovu kako bi povećali njihovu konkurentnost na tržištu rada kao i potencijalnu priliku da dobiju uposlenje u jednoj od najperspektivnijih grana industrije ove decenije”, kaže Ines Avdić, koordinatorica programa, Academy387.

Studija od strane inicijativa eSkills for Jobs, je uradila procjenu kako će do 2020. godine u EU nedostajati čak 900.000 IKT stručnjaka. Usprkos tome, alarmantna je činjenica kako od 2006. godine, u EU godišnje diplomira 9,5 posto manje IKT profesionalaca.

“Mislimo da je IKT jedna od grana na koju se treba fokusirati, jer može uz određena ulaganja osigurati veći broj kvalitetnih radnih mjesta. Svakako nam je drago da je Općina Novi Grad prepoznala tu priliku, te se nadamo da ćemo u budućnosti vidjeti više inicijativa ove vrste. Mi smo svakako spremni da doprinesemo svoj dio”, kaže Edin Saračević, osnivač HUB387.

Javni poziv za prijavu na obuku iz informacionih tehnologija, otvoren je do 7. augusta 2014. godine, više informacija, kao i javni poziv možete dobiti na sljedećem linku:

Više informacija o HUB387 i NEST71 možete naći na www.hub387.com
www.nest71.com

HUB387, je prvi tehnološki park u centru Sarajeva. Od jeseni 2013., kada je otvoren, postao je dom za više od 14 IT kompanija. Koncept HUB387 je okupljanje regionalne IT komune s ciljem izgradnje potentnijeg IT ekosistema, pospješujući saradnju, inkubaciju i brzi transfer znanja, kao i
stvaranje klime koja ohrabruje inovacije i poduzetništvo.

tačno.net
Autor 30.7.2014. u 11:07