UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI: KONKURS ZA UPIS STUDENATA u akademskoj 2016./2017. godini

tačno.net
Autor 24.6.2016. u 13:09

UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI: KONKURS ZA UPIS STUDENATA  u akademskoj 2016./2017. godini

Na osnovu člana 81. Statuta UNIVERZITETA MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar, Senat Univerziteta raspisuje Konkurs za upis na prvi, drugi i treći ciklus studija u akademskoj 2016./2017. godini.

PLAN UPISA

I CIKLUS STUDIJA

preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (180 ECTS bodova) ili 4 godine (240 ECTS bodova),

vodi do stručnog zvanja bakalaureat odgovarajućeg smjeraStudijski programStudijski smjerRedovitihVanrednihUkupnoUsloviPoslovni resursiPoslovni menadžment101020Nema razredbenog postupkaPoslovni resursiPoslovna informatika101020Poslovni resursiRačunovodstvo i revizija10515Resursi turizmaTurizam i hotelijerstvo101020Sigurnosne studijeKriminalističko-policijske studije5510Sigurnosne studijePrivatna sigurnost i civilna zaštita101020Sigurnosne studijeSigurnost civilnog vazduhoplovstva5510Sigurnosne studijePravne i sigurnosne studije5510Prirodni resursiPrirodni resursi-

Zaštita okoliša5510Prirodni resursiAgroekologija10515Nutricionizam i zdravljeNutricionizam i zdravlje101020Farmacija – integrirani studij 5+030 30 II CIKLUS STUDIJA

diplomski/magistarski (master) studij u trajanju od 2 godine (120 ECTS bodova) ili 1 godinu (60 ECTS bodova),

vodi do stručnog zvanja magistra/e odgovarajuće strukePoslovni resursiPoslovni menadžment101020Završen preddiplomski

studijPoslovni resursiPoslovna informatika101020Poslovni resursiOdrživi razvoj5510Poslovni resursiRačunovodstvo i revizija5510Resursi turizmaTurizam i hotelijerstvo10515Sigurnosne studijeKriminalističko-policijske studije5510Sigurnosne studijePrivatna sigurnost i civilna zaštita5510Sigurnosne studijeSigurnost civilnog vazduhoplovstva5510Sigurnosne studijePravne i sigurnosne studije5510Prirodni resursiPrirodni resursi – Zaštita okoliša5510Prirodni resursiAgroekologija5510Nutricionizam i zdravljeNutricionizam i zdravlje10515Nutricionizam i zdravljeMenadžment u zdravstvu5510III CIKLUS STUDIJA

doktorski studij u trajanju od 3 godine (180 ECTS bodova),

vodi do akademskog zvanja doktora naukaStudijski program UkupnoNapomenaPoslovni resursi10Odgovarajući diplomski studij ili postignuti ekvivalentan stepen.Sigurnosne studije5Prirodni resursi-Zaštita okoliša5Nutricionizam i zdravlje5

 

Uslovi i kriteriji upisa na studij:

Pravo učestvovanja na Konkursu, pod jednakim uslovima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani. Kandidati koji nisu završili školovanje u Bosni i Hercegovini, imaju pravo učestvovanja na Konkursu i prije izvršenog priznavanja (nostrifikacije) i ekvivalencije javne isprave, ali su dužni dostaviti dokaz o započetom procesu priznavanja (nostrifikacije) svjedodžbe ili diplome.

U skladu s odlukom Senata, izvođenje pojedinih studijskih smjerova organiziraće se ukoliko se ispune minimalne upisne kvote.

Uz prijavu za upis (koja se može preuzeti u studentskoj službi ili na internetskoj stranici www.ckm.ba), potrebno je dostaviti:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih,
  2. Kopiju lične karte ili putne isprave,
  3. Dvije fotografije (4×6 cm),
  4. Potvrda (uvjerenje) o prebivalištu ili boravištu,
  5. Kratku biografiju,
  6. Kandidati za upis na preddiplomske studije trebaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i maturalnu svjedodžbu,
  7. Kandidati za diplomske (magistarske) studije trebaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji diplomu preddiplomskog studija ili četvorogodišnjeg studija po starom načinu studiranja,
  8. Kandidati za doktorske studije trebaju dostaviti motivacijsko pismo,
  9. Uplatnicu od 150 KM na ime upisnine.

Kandidati koji su studirali ili studiraju na drugoj visokoškolskoj ustanovi, a žele da se upišu na neki od studija navedenih u Konkursu, trebaju dostaviti i dokumente o prethodno završenim ciklusima ili razdobljima studija (ispisnicu, potvrdu o položenim ispitima ili sl.).

Prijave za upis s potrebnom dokumentacijom moguće je dostaviti poštom preporučeno na adresu: UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI – CKM, Mostar, Kneza Domagoja 12, uz napomenu „Prijava na Konkurs“ ili predati lično u studentsku službu svakim radnim danom između 8,00 i 16,00 sati.

Prijave za upis primaju se:

– za I rok od 13. juna do 8. jula 2016. godine

– za II rok od 25. avgusta do 23. septembra 2016. godine.

Prijave za II rok primaće se samo za studije na kojima ostane slobodnih mjesta nakon I roka.

tačno.net
Autor 24.6.2016. u 13:09

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija