Mladi moraju da preuzmu odgovornost i budu nositelji društvenih promjena

tačno.net
Autor 13.4.2013. u 08:04

Mladi moraju da preuzmu odgovornost i budu nositelji društvenih promjena

Aleksandra Pandurević, predsjedavajuća Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigracije, azil i etiku parlamenta BiH, poručila je da mladi u BiH trebaju ozbiljno da shvate odgovornost za svoju budućnost društva te da umjesto pasivne uloge posmatrača budu aktivni kreatori i nositelji društvenih promjena.

Pandurevićeva je danas u Sarajevu podsjetila da mlađi od 30 godina čine 60 posto nezaposlenih u BiH te da u zakonodavnim tijelima na svim nivoima vlasti sjedi svega tri posto mladih.

“Za ovakvo stanje odgovorno je društvo u cjelini, ali se ne može pobjeći ni od odgovornosti mladih”, konstatovala je Pandurevićeva i dodala da za sada u BiH postoji samo retorička briga i sistemska nebriga za mlade.

Ona je istakla da su mladi, obrazovani i kreativni ljudi nositelji pozitivnih društvenih promjena u svim društvima te da bez njihovog zdravog organiziranja, kritičnosti i aktivnog odnosa prema društvenim pojavama, a posebno anomalijama, nema napretka.

“Tu moralnu obnovu mogu pokrenuti samo oni koji su najmanje uprljani, a to su mladi”, zaključila je Pandurevićeva.

Zamjenik direktora Odjeljenja za ljudsku dimenziju Misije OEBS-a u BiH Kendal Palmer ukazao je na potrebu uključivanja mladih u proces odlučivanja tako što će im se dati mjesto u planiranju i kreiranju politika.

“Mladi ljudi širom svijeta agenti su promjena, razvoja, tolerancije”, istakao je Palmer i konstatovao da položaj mladih u BiH karakterizira njihova premala zastupljenost u procesu odlučivanja i pristupa resursima.

tačno.net
Autor 13.4.2013. u 08:04