Neusaglašenost propisa i anonimizacija sudskih presuda ključni problemi u sektoru pravde

tačno.net
Autor 17.6.2013. u 11:48

Danas, 17.juna 2013.godine u Sarajevu je održana treća javna rasprava u sklopu programa „Mladi za pravdu“, na temu neusaglašenosti propisa i anonimizacija sudskih presuda ključni problemi u sektoru pravde. Ovaj program implementiraju Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine (YIHR BIH) i Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu pod pokroviteljstvom Mreže pravde u BiH i USAID Projekta razvoja sektora pravosuđa II.

Uz učešće 20 studenata i studentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ali i drugih zainteresiranih građana i građanki Sarajeva, članovi radne grupe „Mladi za pravdu“, Aldijana Okerić i Rasim Ibrahimagić predstavili su dosadašnja istraživanja i analize neusaglašenosti entitetskih krivičnih zakona i sudske prakse, a na osnovu analize „Ka pravnoj sigurnosti“ koju su u sklopu ovog projekta izradili Midhat Izmirlija i Adnan Kadribašić.

Pored pitanja neujednačenosti vrsta krivičnih djela, njihovog opisa, sankcija i kvalificiranih oblika, gdje se velike razlike pojavljuju između Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Republike Srpske, na raspravi se razgovaralo i o preprekama za širu analizu postojeće sudske prakse. Jedna od njih je anonimizacija pravosnažnih sudskih presuda, o čemu je govorila Anisa Sućeska – Vekić ispred ureda Balkan Investigative Reporting Network BiH (BIRN). Diskutiralo se o uputi Suda BiH o anonimizaciji svih sudskih dokumenata uključujući pravosnažne presude, kao i donošenje Pravilnika kojim se javnosti dopušta samo 10-minutni audio i video materijal sa suđenja, pri tome prethodno cenzurisan od strane sudskog vijeća.

U sklopu ovog programa, mladi rade na zagovaranju i okupljanju zastupnika iz Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) i Parlamenta Federacije BiH u svrhu pokretanja zajedničke saradnje na harmonizaciji krivičnih propisa.

Radna grupa “Mladi za pravdu” okuplja studente/ice prava i političkih nauka, kao i mlade pravnike/ce iz Sarajeva, Tuzle, Pala, Mostara, Banja Luke, Bihaća, Zenice i Srebrenice, nastavlja sa organizacijom sastanaka sa predstavnicima vlasti, političkih stranaka kao i javnim raspravama širom BiH. Poslije dvije rasprave u Sarajevu i jedne u Mostaru, krajem ovog mjeseca će biti organizirana i rasprava u Tuzli, a zatim u julu mjesecu u Banja Luci i Bihaću.

tačno.net
Autor 17.6.2013. u 11:48