Od 1. srpnja posao za 140 000 mladih

tačno.net
Autor 16.4.2013. u 13:55

Od 1. srpnja posao za 140 000 mladih

Od 1. srpnja, nakon ulaska u Europsku uniju, Hrvatska će automatski biti uključena u novi program poticanja zapošljavanja mladih osoba u dobi do do 25 godina pod nazivom “Garancija za mlade” koji će svima koji završe formalno obrazovanje jamčiti zapošljavanje stručnim usavršavanjem, samozapošljavanjem te dodatnim educiranjem. Mjeru je najavio i Mirando Mrsić, ministar rada, a ona je rezultat inicijative Europske socijalističke stranke i Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravlje i potrošačka pitanja Europske unije (EPSCO) temeljem koje je dogovoreno prihvaćanje Europske garancije za mlade.

Kako bi mladoj populaciji zajamčili posao važno je imati daljnje obrazovanje ili šegrtsko naukovanje najkasnije četiri mjeseca nakon završetka formalnog obrazovanja ili ostanka bez posla, EU će iz svog budžeta izdvojiti 6 milijardi eura za mlade nezaposlene osobe.
Jedna od mjera koje će poslodavci stimulirati jest „Garancija za mlade“ kao mjeru kroz „stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa“ biti i poticaj u iznosu od tri minimalne bruto plaće svakom poduzetniku i obrtniku koji na godinu dana zaposli mladog čovjeka.

EU će 85 posto financirati poticaj za zapošljavanje ukoliko mlada osoba ne dobije priliku da se zaposli. U poticaju za mlade treba napomenuti kako neće biti bitno je li netko završio formalno obrazovanje prije godinu dana ili prije tri mjeseca, samo je bitno da osoba nema više od 25 godina.

tačno.net
Autor 16.4.2013. u 13:55