Uspješno okončana još jedna Škola građanske hrabrosti

tačno.net
Autor 24.7.2014. u 16:14

Uspješno okončana još jedna Škola građanske hrabrosti

Sinoć je na Jahorini održana ceremonija zatvaranja Škole građanske hrabrosti. Osam dana 25 mladih ljudi od 18 do 25 godina iz Srbije, Hrvatske i BiH prošlo je kroz 16 radionica na kojima su se bavili građanskom hrabrošću s teorijskog i praktičnog nivoa. Mladi – aktivizam – liderstvo; Građanska/moralna hrabrost i religija; Uloga medija u produkciji i promociji građanske hrabrosti i podaništva – samo su neke od tema radionica.

Vođe radionica su bili: Svetlana Broz, Saša Milenić, Admir Šehović, Amer Tikveša, Muhamed Fazlagić, Višnja Marilović, Boban Stojanović, Melisa Kapić, Esad Kočan, Ivo Marković, Nerzuk Ćurak i Gradimir Gojer.

Polaznici Škole imali su priliku vidjeti i nekoliko filmova nastalih u GARIWO produkciji: Ogledalo društva u nastajanju; Zaglušujuće ćutanje međunarodne zajednice; Neđo od Ljubuškog i Pouka i poruka.

U sklopu ceremonije zatvaranja škole izveli su i svoje dvije predstave o temi građanske hrabrosti: jedna se ticala nasilja u porodici, a druga devijacija u obrazovnom sistemu.

Svi polaznici su dobili certifikate o uspješno završenom seminaru.

Školu je organizovao NVO Gariwo uz finansijsku potporu Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

tačno.net
Autor 24.7.2014. u 16:14

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija