“12. OTVORENI DANI EVROPSKIH REGIJA I GRADOVA”

tačno.net
Autor 10.10.2014. u 11:52

“12. OTVORENI DANI EVROPSKIH REGIJA I GRADOVA”

 “Rastimo zajedno – investirajte u ljude”

Brisel, 06. – 09. Oktobra 2014

Kanton Sarajevo, putem svog predstavništva u Briselu učestvovao je na 12. po redu Otvorenim danima evropskih regija i gradova, najveće regionalne manifestacije u Briselu. Pod nazivom  „Rastimo zajedno – investirajmo u ljude”  Kanton Sarajevo je učestvovao u svim važnijim političkim panelima i radionicama, sa fokusom na temu “Jadransko-Jonska makroregionalna strategija – realizacija uspiješnih projekata u okviru strategije – uloga regija”.

Dino Elezović, Predstavnik Kantona Sarajevo u Briselu, u više panela, političkim predstavnicima evropskih regija imao je priliku prenijeti interese Kantona Sarajevo po pitanju značaja regionalnog pristupa usvojene strategije kroz financiranje i realizaciju projekata od značaja za Kanton Sarajevo i Jadransko-Jonsku makroregiju.

el1

“Podsjetimo, nakon usvajanja strategije od strane Evropskog Parlamenta, Evropska Komisija je u junu objavila prijedlog akcionog plana implementacije same strategije. Komitet regija Evropske Unije i evropske regije do kraja novembra treba da daju svoje mišljenje i predlože vrste projekata koje bi Jadransko-Jonska strategija u budućem period financirala. Bosna i Hercegovina u koordanaciji sa Slovenijom uključena je u komponentnu tri “Zaštita okoliša”, Jadransko-Jonske strategije. Politika zaštite okoliša u BiH većoj mjeri spada pod nadležnosti entiteta i kantona, stoga je važno da damo svoje mišljenje kad je u pitanju uloge regija u implementaciji projekata ove važne strategije”, naveo je Elezović u svom izlaganju pred brojnim predsjednicima regija.


Elezović je na ovu temu imao priliku razgovarati sa članovima Evropskog Parlamenta, Toninom Piculom, šefom delegacije EU Parlamenta za BiH i Kosovo, Ivanom Jakovčićem, članom EU Parlamenta i izvjestiteljem za Jadransko-Jonsku strategiju, Stefanom Sanninom, Ambasadorom Italije pri EU i predsjedateljem Vijeća EUu okviru italijanskog predsjedavanja EU, Deborom Sarakjani, predsjednicom regije Friuli – Venezia – Giulia kao i drugim mnogobrojnim političkim predstavnicima iz zemalja regiona.

Mediji iz Crne Gore, Srbije, Makedonije pokazali su interes za rad predstavništva Kantona Sarajevo u Briselu i u svojim izvještajima ocijenili da je regionalno predstavništvo u srcu EU u Briselu dobra šansa svakoj regiji da predstavi svoje interese i promovira svoj region.

Predstavništvu Kantona Sarajevo dodijeljena je posebna nagrada Evropske projektne asocijacije iz Brisela za uspješno regionalno predstavljanje na nivou zemalja Jugoistoćne Evrope.

Organizatori Otvorenih dana Evropskih regija i gradova su Komitet regiona EU i Generalni direktorat Evropske komisije za regionalnu politiku, uz partnerstvo Komiteta za regionalnu politiku Evropskog parlamenta, predsedavajućeg EU, Italije, kao i drugih sektorskih direktorata Evropske komisije.

tačno.net
Autor 10.10.2014. u 11:52