Ako je nekome „falilo škole”, riješeno je i to novcem poreznih obveznika!

tačno.net
Autor 20.2.2014. u 08:22

Ako je nekome „falilo škole”, riješeno je i to novcem poreznih obveznika!

Narod odškolovao nekoliko stotina kadrova Vlade FBiH

Skoro milion maraka za diplome odabranima

Kada bi bilo pomno analizirano i objelodanjeno kako su i na koga protekle dvije decenije rasipani milioni maraka iz budžeta, tek bi se pokazalo koliko su, zapravo, kriminal, javašluk i nepotizam u Vladi FBiH pojeli narodnog novca.

Prema informacijama kojima raspolaže „Avaz”, samo za školovanje nekoliko stotina uposlenika u 16 ministarstava, od 2000. do 2011. godine potrošeno je 916.049 KM!

Razni savjetnici

Hiljade mladih s vrijednim diplomama godinama su na biroima za nezaposlene, a danas ne mogu ni sanjati o poslu u Vladi FBiH, jer je „sistematizacija radnih mjesta” davno okončana. Ako je nekome „falilo škole”, riješeno je i to, i to novcem poreznih obveznika!

Poslijeratna vlast donijela je i Zakon o državnoj službi te Zakon o namještenicima u organima državne službe, kojima je propisana zakonska obaveza državnih službenika i namještenika da se neprestano stručno osposobljavaju, i da imaju i pravo na naknadu za troškove edukacije! Tako je zakonska mogućnost izdašno korištena, nekima je čak donijela i srednjoškolske diplome!?

Primjerice, školovanje kadrova u Ministarstvu obrazovanja i nauke FBiH koštalo nas je  34.099 KM. Ponajviše se okoristio Jasmin Branković, savjetnik nekadašnje ministrice Melihe Alić (SBiH). U njegovim džepovima završila je trećina navedene sume.

Budžetskim novcem su brige za plaćanje postdiplomskog studija ublažene i šefici Kabineta ministra Damira Mašića (SDP), Samiri Demirović, te stručnim saradnicama u Ministarstvu, Adeli Kulukčiji i Almi Berković. Narcis Silajdžić sa 640 KM je pomognut za stjecanje zvanja VKV vozač.

Ministarstvo finansija: Za deset godina potrošili su „samo” 5.400 KM. Novac je isplaćen uposlenicama Jedinice za internu reviziju Meliki Arnaut, Sabini Jelić i Fati Klinić za polaganje revizorskog ispita.

Ministarstvo turizma i okoliša: Za školovanje svojih uposlenika potrošili su 8.900 KM. Cjelokupna suma isplaćena je za mandata bivšeg ministra Nevenka Hercega (HDZ BiH). Najviše je novca, 6.000 KM, za postdiplomski studij na Sveučilištu Mostar, dobio njegov bivši savjetnik Marko Arapović.

Tadašnjem sekretaru Ministarstva Kasemi Čatović, koja će kasnije promijeniti radno mjesto, sufinansirano je čak polaganje ispita za notara?! Vozaču ministra Hercega Vladimiru Vidoviću naknadno je plaćena prekvalifikacija za vozača u srednjoj strukovnoj školi Centar za obrazovanje u Širokom Brijegu.

Ministarstvo pravde: Potrošili su 43.249 KM, a zanimljivo, cjelokupna suma isplaćena je samo za mandata bivšeg ministra Feliksa Vidovića (HDZ BiH).

Vidović je izdašno plaćao postdiplomske studije za desetine saradnika: savjetnika za normativno-pravne poslove Sanina Pačariza, savjetnika Tihomira Marinčića i Gorana Šimića te ine savjetnike koji su prodefilirali kroz Ministarstvo.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: Za školovanje potrošili ukupno 28.300 KM! Najviše za mandata ministra Marinka Božića. Šest uposlenika čije je školovanje sufinansirano iz budžeta više uopće ne radi u ovom ministarstvu!

Dvije uposlenice Ministarstva finansirane su čak da završe srednju školu!? Belmi Mušić 2004. godine je plaćeno 800 KM da završi četvrti stepen Pete gimnazije. Njenoj kolegici Rabiji Bašić po istom je osnovu isplaćeno 500 KM da bi se u istoj školi “stručno usavršavala” za posao koji je već radila.

U Ministarstvu poljoprivrede sufinansirali su čak četrnaest magistarskih radova!

Ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice: Potrošili su 66.128 KM, a Džemail Ćibo, nekadašnji pomoćnik ministra, završio je o trošku poreznih obveznika sve što se moglo. Potom i postdiplomski studij. Samo je njegovo stručno usavršavanje koštalo 9.446 KM!

Ministarstvu rada i socijalne politike: Za sedam godina odobrene su četiri isplate, ukupno 4.155 KM. Emiri Slomović, operateru u Ministarstvu, 2005. godine isplaćeno je 2.400 KM za stjecanje više stručne spreme za posao koji obavlja?!

Ostale tri isplate obavljene su 2003., 2004. i 2005. godine, kuriru i dvojici vozača za stjecanje potrebne stručne spreme.

Ministarstvo energije, rudarstva i industrije: Za školovanje 14 uposlenika potrošili su 28.457 KM. Stipo Buljan je i danas sekretar Ministarstva, a osim što su mu poreski obveznici sa 5.000 KM sufinansirali odbranu doktorske disertacije, Buljanu je plaćeno i objavljivanje stručno-znanstvenih radova.

Ministarstvo za pitanja boraca: Od ukupno 43.397 KM najviše je novca isplaćeno uposlenici Sanji Stanić, čak 7.000 KM. Po visini isplata slijede Mirza Terzo (6. 400 KM) i Adem Šaćić, čije je školovanje poreske obveznike koštalo cijelih 5.400 KM!

Ministarstvo kulture i sporta: Ukupno 23.150 KM, a važnim i budžetskog novca vrijednim u ovom su ministarstvu smatrali školovanje sekretarice u Kabinetu ministra, Marte Flaschar. Plaćen joj je studij sociologije na FPN-u u Sarajevu.

Nekadašnji ministar Gavrilo Grahovac (SBiH) interesom Federacije smatrao je i školovanje više referentice za kancelarijsko poslovanje, referentice za obradu dokumentacije objekata kulturno-historijskog naslijeđa…

U jeku budžetskih ušteda, vozaču u Zavodu za zaštitu spomenika Sanjinu Zajkoviću 1.400 maraka platili su za “nastavak školovanja u Srednjoj strukovnoj školi u Širokom Brijegu”.

Stigle i sekretarice

Ministarstvo unutrašnjih poslova: Ovo ministarstvo rekorder je po potrošnji budžetskog novca za školovanje uposlenika. Od 2006. do kraja 2010. godine, samo za mandata bivšeg ministra Muhidina Alića (SBiH), u MUP-u su za te svrhe potrošili 630.814 KM!

Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta: Koštale su nas budžetskog novca i ambicije tehničke sekretarice u Ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta FBiH, poput Lidije Krtalić. Njenoj kolegici Fatimi Horić plaćen je kompletan studij.

Navodno je samo Seadu Taloviću sa 3.000 KM sufinansiran postdiplomski studij.

Ministarstvo trgovine: Navodno je samo pet uposlenica tražilo sufinansiranje školovanja. Za te svrhe isplaćeno im je 8.800 KM. Sekretarica ministra trgovine Aida Salčin u dva je navrata, 2006. i 2010. godine, dobila ukupno 1.500 KM za specijalizaciju.

Ko je dijelio šakom i kapom

– 28.457 KM
Ministarstvo energije, rudarstva i industrije (kadar SBiH i SDA)

– 34.099 KM
Ministarstvo obrazovanja i nauke 34.099 KM (kadar SBiH i SDP-a)

– 5.400 KM
Ministarstvo finansija (kadar HDZ-a BiH i HSP-a)

– 8.900 KM
Ministarstvo turizma i okoliša (kadar HDZ-a BiH i SDP-a)

–  43.249 KM
Ministarstvo pravde (kadar HDZ-a BiH i SDP-a)

– 66.128 KM
Ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice (kadar SDP-a i SDA)

– 4.155 KM
Ministarstvo rada i socijalne politike (kadar SDA i HSP-a)

– 43.397 KM
Ministarstvo za pitanja boraca 43.397 KM (kadar SDA i SDP-a)

– 23.150 KM
Ministarstvo kulture i sporta (kadar SBiH i SDA)

– 630.814 KM
Ministarstvo unutrašnjih poslova (kadar SBiH i SDP-a)

– Ministarstvo prostornog uređenja svim uposlenicima platilo polaganje stručnog upravnog ispita po 400 KM (kadar SDA i SDP-a)

– 28.300 KM
Ministarstvo poljoprivrede FBiH (kadar HDZ-a BiH i NSRzB-a)

– 3.000 KM
Ministarstvo poduzetništva i obrta (kadar HDZ-a BiH i HSP-a)

– 1.860 KM
Ministarstvo prometa i komunikacija (kadar SDA i SDP-a)

– 7.600 KM
Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (kadar HDZ-a BiH i SDA)

– 8.800 KM
Ministarstvo trgovine (kadar SDA i NSRzB-a)

Pare i internom revizoru 

U Ministarstvu prostornog uređenja finansirali su navodno samo polaganje stručnih i upravnih ispita svim službenicima. Cijena ovog ispita danas je 400 KM pa nije teško izračunati da je ukupno riječ o nekoliko hiljada maraka.

U ministarstvima zdravstva te prometa i komunikacija navodno su bili štedljivi. Jedina isplata za stručno usavršavanje u Ministarstvu prometa obavljena je 2008. godine, za mandata ministra Naila Šećkanovića (SDA).

Višem stručnom saradniku za internu kontrolu Kenanu Dželiloviću sa 1.860 KM sufinansirano je pohađanje Škole za interne revizore u Sarajevu.

Avaz

tačno.net
Autor 20.2.2014. u 08:22