Balkanski fond za umjetnost i kulturu predstavio je svoj rad i projekte

tačno.net
Autor 24.2.2015. u 17:07

Balkanski fond za umjetnost i kulturu predstavio je svoj rad i projekte

photo: Amer Kapetanović

Predstavljanje Balkanskog fonda za umjetnost i kulturu (BAC) i novog partnerstva u okviru BAC-a između Vlade Švicarske, Evropske fondacije za kulturu (ECF) i organizacije art∡ngle, koja je i implementator BAC-a, održani su danas u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine. Tom prilikom promovirano je i sedam regionalnih saradničkih projekata (COLABs), selektovanih po osnovu javnog konkursa, a koji će se u naredne dvije godine provoditi u regionu. Projekti koji kroz umjetničke i kulturne instrumente tretiraju pitanja kao što su javni prostor, uključivanje mladih i razvoj nove publike, učešće žena, stvaralaštvo dijaspore, odnos ka zajedničkoj historiji itd., provodit će se u više od 20 gradova regiona. Njihova poveznica je da će doprinijeti osnaživanju, participaciji, vidljivosti i, u konačnici, konkretnim modelima pozitivnih promjena za sredine i zajednice – društvene ili profesionalne – na koje se odnose.

Ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini, NJ.E. Heinrich Maurer, naglasio je da Švicarska već više godina promovira kulturne aktivnosti u regiji, a kroz Švicarski kulturni program, prije Balkanskog fonda za umjetnost i kulturu, podržano je više od 3000 različitih kulturnih projekata u periodu od 1999. do 2012. godine. “Primarna ciljna grupa korisnika Balkanskog fonda za umjetnost i kulturu će biti nezavisni kulturni akteri jer – umjetnost je kćerka slobode, kao što je to jednom rekao Fredrich Schiller“, istakao je Mauer.

Pomoć BAC-a dostupna je primarno nezavisnim kulturnim organizacijama i umjetnicima koji djeluju u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Srbiji. “Kultura je svjedok dinamičnosti i snage privlačnosti svakog društva. Švicarska želi da kroz ovaj program podstakne stvaralaštvo i inovacije u cijeloj regiji“, naveo je Ambasador Švicarske u Srbiji, Nj.E. Jean Daniel Ruch.

Ističući činjenicu da Evropska fondacija za kulturu već petnaest godina zajedno sa lokalnim akterima djeluje širom regije Balkana te investira, povezuje i pospješuje kulturne inicijative, direktorica Katherine Watson, navela je da joj je veoma drago što Balkanski fond za umjetnost i kulturu raste velikom brzinom. “Sretni smo što putem ovog fonda nastavljamo podržavati važno djelovanje kulturnih radnika i radnica širom regije i to zahvaljujući značajnom i neprocjenjivom doprinosu Švicarske Vlade“, naglasila je Watson te dodala da su snažne veze između zajednica ove regije presudne za živo, angažirano i održivo civilno društvo.

Kao glavni razlog podržavanja BAC-a, direktor saradnje Ambasade Švicarske u BiH, Joseph Guntern, naveo je uvjerenje u kreativnost umjetnika/ca i kulturnih radnika/ca u zemljama Zapadnog Balkana. “Nezavisno umjetničko izražavanje i kulturni rad osnovni su pokretači društava u izgradnji demokratije, sigurnosti i prosperiteta ljudi na način koji je isključivo orijentiran ka budućnosti”, rekao je Guntern.

Balkanski fond za umjetnost i kulturu (BAC) djeluje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Srbiji. Ovaj regionalni fond ima za cilj unaprjeđenje nezavisne kulturne scene na Zapadnom Balkanu, kroz podršku društveno relevantnim projektima u oblasti kulture i umjetnosti, te podsticanje učešća i podizanje kapaciteta kulturnih aktera. Istovremeno, BAC nastoji pospješiti uspostavljanje održivog okvira financiranja namijenjenog nezavisnoj kulturnoj sceni.

tačno.net
Autor 24.2.2015. u 17:07