BiH da ratifikuje i počne da primjenjuje Pariški sporazum, a Vlade FBiH i RS da odustanu od izgradnje novih termoelektrana

tačno.net
Autor 4.11.2016. u 14:48

BiH da ratifikuje i počne da primjenjuje Pariški sporazum, a Vlade FBiH i RS da odustanu od izgradnje novih termoelektrana

Pariški sporazum o klimatskim promjenama danas stupa na snagu, dok u ponedeljak 7. novembra u Marakešu počinje 22. Konferencija UN o klimatskim promjenama. Centar za životnu sredinu, Centar za ekologiju i energiju, Ekotim [1] i Evropska mreža nevladinih organizacija koje se bave klimatskim promenama – CAN Europe [2] pozivaju nadležne organe Bosne i Hercegovine da hitno pristupe ratifikaciji Pariškog sporazuma, ali i da pokažu spremnost na njegovu dosljednu primjenu, tako što će odustati od izgradnje novih termoelektrana na ugalj.

Pariški sporazum je usvojen prošlog decembra na svjetskom klimatskom Samitu u Parizu, pri čemu se 195 zemalja svijeta, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, obavezalo da će postepeno smanjivati svoje emisije gasova staklene bašte, sve do nultog nivoa u drugoj polovini ovog stoljeća. Da bi Sporazum stupio na snagu, bilo je potrebno da ga ratifikuje preko 55 zemalja svijeta, koje zajedno čine preko 55% svjetskih emisija gasova staklene bašte.

U do sada nezapamćenom izrazu političke volje i jedinstva širom svijeta, oba uslova su ispunjena, tako Pariški sporazum stupa na snagu danas, 4. novembra, što je jedan od rekorda za najbrže stupanje na snagu jedne globalne konvencije. Sada je vrijeme da se Sporazum prevede u niz aktivnosti koje će omogućiti dostizanje postavljenih ciljeva. U praksi, to znači odustajanje od izgradnje planiranih termoelektrana na ugalj širom Bosne i Hercegovine.

Tim povodom, Rijad Tikveša iz organizacije Ekotim je rekao:

“U svjetlu stupanja na snagu Pariškog sporazuma, krajnje je vreme da Vlade u BiH i formalno odustanu od izgradnje novih termoelektrana na ugalj, čijim ciljevima ovi projekti direktno protivrječe. Štaviše, nedostatak interesovanja evropskih investitora za ovakve projekte je jasan signal da nakon Pariza, u Evropskoj uniji kojoj težimo, više nema prostora za ulaganje u termoelektrane na ugalj i da je razvijanje takvih projekata bacanje novca.”

Pariški sporazum stupa na snagu samo nekoliko dana pred početak velike UN konferencije o klimi, koja se održava od 7-18. novembra u Marakešu. U Marakešu će se raspravljati o detaljima primjene Pariškog sporazuma, odnosno o mjerama koje će omogućiti drastično smanjenje emisija gasova staklene bašte u narednim godinama [3].

Države koje sporazum još nisu ratifikovale – poput Bosne i Hercegovine – pravno gledano neće moći aktivno da utiču na odluke donesene na ovoj konferenciji, a koje se tiču detalja njegove primjene.

“Bosna i Hercegovina treba da hitno ratifikuje Pariški sporazum, kako bi se što prije uključila u diskusije oko mjera primjene i počela da se priprema za punu primjenu sporazuma. Takođe je neophodno da se, do kraja 2018. godine revidira postojeći cilj za smanjenje emisija gasova staklene bašte, koji mora biti značajno ambiciozniji, imajući u vidu potencijal obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini” – zaključila je Dragana Mileusnić iz CAN Europe.

[1] Navedene nevladine organizacije provode kampanju „Stop prljavoj energiji – budućnost je obnovljiva“. Kampanja je nastala kao reakcija na neodgovorno i neodrživo upravljanje i planiranje energetskih sistema u Bosni i Hercegovini, koji se velikim dijelom oslanjaju na izuzetno opasan i prljav izvor energije – ugalj. Za više informacija pogledajte http://czzs.org/stop-prljavoj-energiji-jer-buducnostje-obnovljiva/

[2] Climate Action Network (CAN) Europe je mreža nevladinih organizacija koje se bave klimatskim promenama i energetikom, sa preko 130 članova u preko 30 evropskih zemalja. Za više detalja pogledajte http://www.caneurope.org/

[3] Za više detalja o konferenciji u Marakešu, pogledajte: http://www.caneurope.org/docman/unclimate-negotiations-unfccc/3006-marrakech-galvanizing-ambition-english-summary/file

tačno.net
Autor 4.11.2016. u 14:48