BiH ne želi novac: Nedozvoljena sredstva finansiranja ostaju na računima političkih stranaka

tačno.net
Autor 29.1.2016. u 10:17

BiH ne želi novac: Nedozvoljena sredstva finansiranja ostaju na računima političkih stranaka

Ukupan iznos dobrovoljnih priloga fizičke osobe jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 10.000 KM u kalendarskoj godini, dok ukupan iznos dobrovoljnih priloga pravne osobe jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 50.000 KM godišnje.

Zakon kaže i da ukupan iznos koji član političke stranke uplati na ime stranke u toku jedne kalendarske godine ne može prelaziti iznos od 15.000 KM, što uključuje i članarine.

Kome je zabranjeno finansirati političke stranke?

Finansiranje političkih stranaka zabranjuje se organima uprave države Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona, Brčko distrikta te gradskim i općinskim organima, javnim institucijama, javnim preduzećima, humanitarnim organizacijama, neimenovanim, odnosno anonimnim donatorima, vjerskim zajednicama, sindikatima, udruženjima i drugim neprofitnim organizacijama koje se finansiraju javnim sredstvima bez obzira na iznos sredstava, pravnim osobama u kojima uloženi javni kapital iznosi najmanje 25 posto, drugim državama, stranim političkim strankama i stranim pravnim osobama.

Također, privatna preduzeća koja su s organima izvršne vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini sklopila ugovor o javnoj nabavci usluga, ugovor o javnoj nabavci robe ili ugovor o javnoj nabavci radova, u skladu s propisima o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini, ne mogu finansijski pomagati političke stranke ako vrijednost ugovora u jednoj kalendarskoj godini prelazi iznos od 10.000 KM.

Političke stranke ne mogu ostvarivati ni prihode od imovine koja nije u njihovom vlasništvu, a zabranjeno je davanje dobrovoljnih priloga u novcu ili u formi proizvoda posredstvom trećih osoba (posrednika).

Zakon jasno precizira da su političke stranke dužne nedozvoljena sredstva uplatiti u korist budžeta BiH, najkasnije u roku osam dana od dana primljene uplate, te o tome obavijestiti Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine.

Ipak, u praksi se to zakonsko određenje ne primjenjuje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine tražila je od državnog Ministarstva finansija instrukciju za uplatu nedozvoljenih sredstava političkih stranaka u budžet BiH.

Bevanda: Ne možemo prihvatiti nedozvoljena sredstva političkih stranaka

Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda odgovorio je da “Ministarstvo finansija i trezora BiH ne može dati traženu instrukciju i pored činjenice da je takva aktivnost propisana navedenim Zakonom”.

“Ministarstvo finansija i trezora BiH smatra da bi, postupajući po vašem zahtjevu, moglo doći do uplata sredstava u budžet institucija BiH, a da se prije toga nije utvrdio izvor, osnov i porijeklo sredstava, što bi moglo nanijeti štetu i trošak budžetu institucija BiH, jer se radi o sredstvima iz nedopuštenih izvora finansiranja koji Zakonom o finansiranju političkih stranaka nisu dozvoljeni”, stoji u instrukciji koju potpisuje Bevanda, a koja je u posjedu portala Klix.ba.

S tim u vezi Bevanda predlaže Centralnoj izbornoj komisiji BiH da se pokrene izmjena i dopuna Zakona o finansiranju političkih stranaka u ovom dijelu kako bi se na drugačiji način uredila oblast prekoračenja propisanih limita na ime donacija i novčanih priloga fizičkih i pravnih osoba političkim strankama.

“Dok se zakonski ne uredi ova oblast u smislu sigurnog i zakonitog porijekla uplata preko dozvoljenog limita Ministarstva finansija i trezora BiH ne možemo prihvatiti uplate tih sredstava na Jedinstveni račun trezora BiH”, zaključio je Bevanda.

U praksi bi to značilo da će sav novac iz nedozvoljenih sredstava ostati na raspolaganju političkim stranaka iako zakon jasno određuje da se ta sredstva moraju “uplatiti u korist budžeta BiH”.

Na drugoj strani, Centralna izborna komisija BiH dužna je kazniti sve političke subjekte koji ne uplate nedozvoljena sredstva u korist državnog budžeta, što u ovom slučaju predstavlja apsurd.

Iz Centralne izborne komisije ističu da moraju poštivati zakonska uređenja i kazniti političke stranke uprkos tome što su imale namjeru uplatiti sredstva u državni budžet i djelovati u skladu sa zakonom.

“Nevjerovatan je podatak da država BiH ne želi novac u budžet. Mi ćemo morati kazniti političke stranke koje će imati potpuno pravo da se žale jer im nije dozvoljeno da se ponašaju u skladu sa zakonom”, kazao je naš sagovornik iz CIK-a.

Dodaje i da CIK nije organ koji može pokrenuti izmjenu i dopunu Zakona o finansiranju političkih stranaka kao što je to Bevanda naveo u instrukciji.

Podsjećamo, budžet za 2016. godinu iznosi 1.720.637.818 KM, a za finansiranje državnih institucija planirano je 950 miliona KM, što predstavlja 55,2 posto ukupnog budžeta.

Iz Vijeća ministara BiH ranije je saopćeno da je finansiranje na nivou prethodnih godina i u skladu s mjerama štednje koje provodi Vijeće ministara BiH, te da je za servisiranje vanjskog duga planiran iznos od 770.637.818,00 KM.

klix.ba

tačno.net
Autor 29.1.2016. u 10:17