Bosanskohercegovački političari moraju napokon početi djelovati proeuropski, zaključeno je na konferenciji.

tačno.net
Autor 19.10.2014. u 13:01

Bosanskohercegovački političari moraju napokon početi djelovati proeuropski, zaključeno je na konferenciji.

U Ljubljani je od 17. do 19 oktobra 2014. godine održana međunarodna konferencija „Građani kreiraju europsku vanjsku politiku“ u organizaciji Slovenskog paneuropskog pokreta. Na konferenciji je sudjelovao veliki broj predstavnika paneuropskih organizacija iz nekoliko europskih zemalja, kao i predstavnici europskih institucija i organizacija. Među mnogim izaslanstvima bilo je i izaslanstvo Paneuropske unije BiH predvođeno predsjednikom Vanjom Gavranom, koji je bio jedan od moderatora na konferenciji.

Pored ostalog, analizirana je situacija u zemljama kandidatima za EU, ali i trenutna situacija u EU, odnosno kakav je stav zemalja članica o daljem proširenju EU na zemlje Jugoistočne Europe. Istaknuto je da Europska unija mora imati jasniju vanjsku politiku, posebno prema zemljama Jugoistočne Europe tako da nijedna zemlja ne bi ostala izvan procesa proširenja.

Sudionici konferencije izrazili su nadu da će BiH što prije dobiti status kandidata za članstvo u EU, te pozvali da se Bosni i Hercegovini omogući specijalni status koji bi podrazumijevao neodložno otpočinjanje pregovora sa EU, a da se u toku tih pregovora rješavaju gorući problemi u zemlji, na što već godinama insistira Međunarodna Paneuropska unija.

U svom izlaganju, predsjednik Paneuropske unije BiH Vanja Gavran istakao je da je Europska unija uvijek bila jasnog opredjeljenja da ovaj region želi u svojoj porodici, ali i da odgovornost za sporost na europskom putu podjednako leži na zemlja Jugoistočne europe i Europskoj uniji. Najave novog rukovodstva Europske unije da neće biti prijema novih članica u narednih pet godina nazvao je obeshrabrujućim za zemlje Jugoistočne Europe.

„Mjesto BiH je u EU i nema alternative tom putu. Želimo vidjeti da se izjave bh. političara o EU pretvore u djelovanje kako bi BiH sustigla zemlje regije na putu prema EU. Bosanskohercegovački političari moraju napokon početi djelovati proeuropski“, istakao je Gavran. Svi sudionici skupa su se složili da bi ubrzanje europskog puta BiH bilo značajno za stabilnost i mir u cijelom regionu.

Na kraju, predsjednik Gavran prisutne je podsjetio da će Paneuropska unija BiH od 24. do 26. oktobra 2014. godine  biti domaćin Međunarodne konferencije „BiH na prekretnici – novi pristup europskim integracijama“.

tačno.net
Autor 19.10.2014. u 13:01