CCI: “Spriječiti politizaciju visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo”

tačno.net
Autor 23.5.2017. u 09:37

CCI: “Spriječiti politizaciju visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo”

Povodom skorog izjašnjavanja Skupštine Kantona Sarajevo o Zakonu o visokom obrazovanju, Centri civilnih inicijativa (CCI) izražavaju punu podršku potrebnim reformama obrazovanja, ali i principijelno neslaganje s nekim od ključnih odredbi Prijedloga Zakona o visokom obrazovanju.

Naime, za srijedu 24.05.2017.godine zakazana je sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na čijem dnevnom redu je Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (KS). Iako ovaj Zakon donosi mnoge pozitivne i reformske mjere, poput finansijske integracije i podizanja kvaliteta obrazovnog procesa, veći broj odredbi je u očiglednoj suprotnosti s Okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju BiH, te principima depolitizacije, akademske autonomije i akademske slobode.

Predloženo većinsko popunjavanje Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu predstavnicima Vlade KS (6 od 11 članova, član 132), nema podršku akademske zajednice i struke, nisu utvrđeni precizni kriteriji za izbor članova Upravnog odbora, dok odredbe o ovlaštenjima Upravnog odbora nisu dorečene. Uz nekonzistentne procedure prijevremenih razrješenja Rektora i dekana pojedinačnih fakulteta i gotovo neograničena ovlaštenja Ministarstva obrazovanja u provedbi ovog Zakona, sve upućuje na zaključak da se umjesto kretanja ka depolitizaciji, profesionalizaciji i odgovornosti rukovodnih pozicija, Ministar i Vlada odlučuju na dodatni politički pritisak na visoko obrazovanje.

Takođe, suprotstavljenost predloženih odredbi o akademskom napredovanju s Okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju (član 101, a posebno 107(2)), narušava vertikalnu pravnu usklađenost, te ostavlja prostor za sumnju u partikularne i lične interese, koji ovim rješenjima otežavaju napredovanje mlađih nastavnika i onemogućavaju prohodnost kadrova među fakultetima i univerzitetima u i izvan zemlje. S druge strane, omogućavanje angažmana nastavnika na javnom i (više) privatnih fakulteta istovremeno (član 121), podstiče sukob interesa i pogoduje promociji partikularnih i privatnih interesa, na štetu javnog Univerziteta i javnog interesa.

Ministarstvo obrazovanja i Vlada Kantona Sarajevo interes studenata, akademskih radnika i šire zajednice moraju staviti ispred interesa političkih stranaka i drugih privatnih interesa, pa zbog izraženog neslaganja akademske zajednice s predloženim Zakonom, te potrebnog vremena za pronalaženje boljih, provodivih i kompromisnih rješenja, sugeriramo povlačenje Zakona s dnevnog reda ove, i razmatranje istog na slijedećoj redovnoj sjednici Skupštine KS.

tačno.net
Autor 23.5.2017. u 09:37