DCK BiH: „ZNANJEM SUZBIJMO TUBERKULOZU“

tačno.net
Autor 14.9.2017. u 14:31

DCK BiH: „ZNANJEM SUZBIJMO TUBERKULOZU“

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) svake godine u periodu od 14-21. septembra/rujna tradicionalno obilježava Nedjelju/Tjedan borbe protiv tuberkuloze, sa ciljem da se poveća svijest javnog mnijenja o tuberkulozi kao zaraznoj bolesti, te o značaju prevencije i pravovremenog liječenja tuberkuloze. Cilj je da se svaki pojedinac što detaljnije upozna sa ovom bolešću kako bi mogao na vrijeme prepoznati simptome i javiti se ljekaru, jer je liječenje tuberkuloze najbolja preventivna mjera u sprečavanju širenja zaraze. Ove godine „Nedjelja/Tjedan borbe protiv tuberkuloze“ obilježava  se pod motom:

„ZNANJEM SUZBIJMO TUBERKULOZU“

Aktivnosti koje će se provoditi  kroz  strukturu DCK BiH u saradnji sa entitetskim organizacijama Crvenog krsta/križa i Crvenim krstom/križem Brčko Distrikta su:

  1. Zdravstvene aktivnosti 

Mjerenje pritiska i šećera u krvi na trgovima i javnim mjestima; aktivnosti dobrovoljnog darivanja krvi; u nekim sredinama će se u saradnji sa komunalnim službama organizovati kontrole vode za piće; akcije čišćenja školskih dvorišta, higijenizacije naselja, uređenja gradskih parkova i drugih javnih površina, kolektivnih centara, škola itd.

  1. Socijalno-humanitarne aktivnosti:

Aktivisti i volonteri Crvenog krsta/križa će posjetiti oboljele od tuberkuloze u njihovim domovima (posebno one slabijeg imovinskog stanja) i one na bolničkom liječenju;

  1. Informativno-edukativne i propagandne aktivnosti: 

Podjela informativno-edukativnog materijala u osnovnim i srednjim školama i na fakultetima; organizovanje javnih tribina i okruglih stolova o tuberkulozi u saradnji sa stručnjacima na ovom polju; organizovanje zdravstvenih predavanja o ovoj zaraznoj bolesti u osnovnim i srednjim školama i na fakultetima, kao i mjesnim zajednicama; organizovanje konferencija za štampu povodom najave Nedjelje/Tjedna borbe protiv tuberkuloze.

Od 14-21. septembra/rujna u poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine,  Republike Srpske i Brčko distrikta BiH u prodaji je doplatna poštanska marka, a u prodaji su i markice za građanstvo, koje će mladi volonteri prodavati u toku Nedjelje/Tjedna u školama kao i na javnim mjestima. Prihod od prodaje markica će se koristiti za zdravstveno humanitarne programe kao što su prevencija ili pomoć oboljelima.

Tagovi:
tačno.net
Autor 14.9.2017. u 14:31