Dennis Gratz: Konkretni koraci ka rješavanju diskriminacije u obrazovanju djece povratnika

tačno.net
Autor 23.9.2015. u 11:27

Dennis Gratz: Konkretni koraci ka rješavanju diskriminacije u obrazovanju djece povratnika

Dennis Gratz, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije i član Komisije za ljudska prava i slobode, danas je posjetio Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine gdje se informisao o ključnim pitanjima vezanim za pristup obrazovanju povratnika u oba bh. entiteta.

“Veoma je važno da se zastupnici uključe u pripremu ministarske konferencije koja okuplja ministre koji pokrivaju resor obrazovanja na entitetskom i kantonalnom nivou. To je važno kako bismo i mi dali konkretne prijedloge za rješavanje problema, posebno trenutne situacije u Konjević Polju i Vrbanjcima, ali i da dobijemo konkretne podatke o pristupu obrazovanju bez diskriminacije za povratničke zajednice u Glamoču, Bosanskom Grahovu, Drvaru i Bosanskom Petrovcu”, kazao je Gratz.

“Moramo se više uključiti i informisati o radu Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje na razini BiH, radu radnih grupa za zajedničke nastavne jezgre, analizirati moguće alternative u reformi pristupa postojećem Planu provedbe sporazuma o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece povratnika”, podvukao je Gratz.

“Mi imamo situaciju da sporazum i privremene mjere važe već trinaest godina. U međuvremenu su doneseni zakonski propisi koji su na papiru savršeni i bez diskriminacije, a kada uđete u materiju posebnih planova i programa po razredima u osnovnim školama, vidimo diskriminaciju. Krenimo od praktičnih pitanja, pogledajte praksu sastavljanja školskih odbora u kojima zbog broja članova uvijek postoji većina jedne ili druge etničke zajednice. Zar ne možemo predložiti neki posebni režim u popunjavanju istih kada je riječ o osjetljivim sredinama? Moramo ponuditi konkretne korake, ne možemo dopustiti da oni koji trpe diskriminaciju budu zaboravljeni, samo zato što je to pitanje na margini pažnje javnosti” zaključio je Gratz.

tačno.net
Autor 23.9.2015. u 11:27

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija