Dennis Gratz: Usklađuju zakon sa uredbom, a nadležni ministar nema komentara

tačno.net
Autor 18.11.2015. u 10:49

Dennis Gratz: Usklađuju zakon sa uredbom, a nadležni ministar nema komentara

Dennis Gratz je upozorio javnost da su federalni zastupnici danas usvojili Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona  o električnoj energiji u Federaciji BiH. Jedina značajna izmjena je brisanje stava 9 u članu 116. Zakona, a koji glasi „ovlaštenja po osnovu državnog kapitala u postojećim elektroprivrednim društvima, i u društvima koja nastanu nakon prestrukturiranja elektroenergetskog sektora, vršit će Ministarstvo.“

„Vlada objašnjava ove izmjene zakona tako što kažu da ne žele da isti bude u suprotnosti sa novom Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine i ‘svim zakonskim rješenjima odnosno upravljačkim pravima u preduzećima sa većinskim državnim kapitalom’. Dakle, donijeli su novu uredbu, posvađali se i stavili nas u blokadu oko koje se SDA raspravljao sa DF-om, a sada dolazi do izmjene zakonskog rješenja kako bi bilo zakonito ono što su propisali uredbom“ kazao je Gratz.

„Nama je jasan rezon da Vlada upravlja kapitalom u vlasništvu Federacije, ali je ovo postupanje potvrda da su pod pritiskom onih čiji je interes politička kontrola nad elektroenergetskim sektorom, krenuli preko reda mijenjati odnose, te sada mi u parlamentu trebamo to samo odobriti. I pazite, novoimenovani ministar energetike izađe, kaže da nema komentara na zakon za koji je zaduženo njegovo ministarstvo. Ja znam da on nema mnogo veze sa svim što se dogodilo posljednjih mjeseci na ovoj temi, ali sam očekivao da odgovorno zatraži odgodu razmatranja ovog pitanja”, zaključio je Gratz.

tačno.net
Autor 18.11.2015. u 10:49