Dennis Gratz zatražio da se Parlamentu podnese izvještaj o poslovanju mostarskih javnih preduzeća

tačno.net
Autor 1.12.2015. u 13:56

Dennis Gratz zatražio da se Parlamentu podnese izvještaj o poslovanju mostarskih javnih preduzeća

Dennis Gratz, zastupnik u Parlamentu Federacije, danas je uputio inicijativu kojom traži da šef jedinice za internu reviziju Grada Mostara podnese izvještaj o finansijskom stanju i poslovanju javnih preduzeća čiji je Grad Mostar osnivač za 2015. godinu pred Parlamentom Federacije Bosne i Hercegovine.

“Obrazloženje za ovu inicijativu se zasniva na činjenici da Gradskog vijeća nema, te da javnost ostaje uskraćena za informaciju, a da se pritome nastavljaju odobravati sredstva koja idu iz džepova građana i građanki Mostara, uz manjak kontrole i transparentnosti. Ovo je ranije tretirano kao obaveza u odnosu GV-a i interne revizije, a sada se to svelo na komunikaciju dvije osobe. Od svih preduzeća, prema informacijama sa terena, samo ‘Mostar-Bus’ nije napravio minuse, a ne vidim da je neko reagirao na loše poslovanje nagomilanih gradskih javnih, posebno komunalnih preduzeća”, kazao je Gratz.

“Ja ne znam zbog čega gradska administracija ne pokuša napraviti neki iskorak te uključi građane i građanke u procese donošenja odluka i konsultacija. Jasno nam je da nije bilo izbora, ali zar je moguće da se vlasti ponašaju toliko bahato, da im ni na pamet ne pada da pokrenu neke javne rasprave o važnim temama za Mostar, te pokušaju sa nekom alternativnom komunikacijom u ovim vanrednim okolnostima koji su se već pretvorile u trajno stanje? Neko mora odgovarati za neodgovorno upravljanje narodnim parama. Pa, zamislite da se potegnu dalje teme o kojima se danas u Mostaru šuti, poput neravnomjernog raspolaganja budžetskim sredstvima po diskriminatornim osnovama i po različitim kriterijima za različite dijelove grada! Naša stranka je spremna da se bavi time, ali prvo tražimo od Federacije da pokaže interes za pitanja na čije se odgovore više ne može čekati”, zaključio je Gratz.

tačno.net
Autor 1.12.2015. u 13:56

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija