DUBOKO GRLO KORUPCIJE: Već 15 godina 360 lica, koja su opljačkala pola milijarde, nisu procesuirani

tačno.net
Autor 4.3.2014. u 20:18

DUBOKO GRLO KORUPCIJE: Već 15 godina 360 lica, koja su opljačkala pola milijarde, nisu procesuirani

Inspektori Finansijske policije su od 1997. do 2013. izvršili kontrolu u 106 slučajeva privatizacije, podnijeli prijave protiv 360 lica koja su činjenjem krivičnih djela stekla imovinsku korist od 316.774.858,89 KM i 39.130.000 Eura, a pri tom je pričinjena imovinska šteta u iznosu od 414.156.192,01 KM, 547.180,79 USD i 243.542 Eura.

Inspektori Finansijske policije su od 1997. do 2013. izvršili kontrolu u 106 slučajeva privatizacije, podnijeli prijave protiv 360 lica koja su činjenjem krivičnih djela stekla imovinsku korist od 316.774.858,89 KM i 39.130.000 Eura, a pri tom je pričinjena imovinska šteta u iznosu od 414.156.192,01 KM, 547.180,79 USD i 243.542 Eura. O ovome, ali i samom procesu privatizacije, njenim (neispunjenim) ciljevima, te onima koji su odgovorni, za Dane govori Zufer Dervišević, glavni inspektor Finansijske policije FBiH

Dervišević komentira zahtjeve građana  za reviziju privatizacije opravdanim: “Kao predstavnik jednog od tijela izvršnih organa vlasti Federacije BiH kojem je osnovna zadaća provođenje zakona smatram da su zahtjevi građana kojim se insistira na poštivanju zakona i zakonitom radu opravdani. Finansijska policija FBiH, kao i do sada, u skladu sa svojim limitiranim kadrovskim kapacitetima u kontinuitetu tretira suspektne privatizacije u FBiH.

Na temelju utvrđenih činjenica i prikupljenih dokaza u postupku “zakonskog tretmana” privatiziranih preduzeća i banaka u FBiH mogu vrlo argumentirano tvrditi da se proces privatizacije državnog kapitala u BIH odvijao u tri odvojena, neharmonizirana i nekonzistentna sistema i da taj proces, po mom mišljenju, nije kvalitetno pripremljen, da je tekao i teče vrlo sporo i da se procesom privatizacije bez ikakvih dilema loše upravljalo i upravlja.

Također, dosadašnji proces privatizacije nije u potrebnoj mjeri korespondirao sa zakonitošću niti s pravdom kao višom moralnom kategorijom. Ovom prilikom moram i želim naglasiti nečasnu ulogu nekih domaćih eksperata u dizajniranju procesa privatizacije koji su zajedno s brojnim bjelosvjetskim sveznalicama, konsultantima, dali nemali udio, koji je u pravnom i praktičnom smislu nagrdio proces privatizacije i koji je doprinio da on ni izbliza ne ispuni ciljeve koji su pred njega postavljeni.

Treba javnost podsjetiti da je Zakon o privatizaciji preduzeća do danas mijenjan 13 puta, Zakon o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka pet puta, Uredba o metodologiji za pripremu programa i izradu početnog bilansa preduzeća za privatizaciju sedam puta, Pravilnik o obavljanju kontrole izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u FBiH šest puta, Zakon o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije 12 puta, itd. Navedeni podaci jasno i precizno oslikavaju brojna lutanja, nekompetentnosti, nekonzistentnosti i nesnalaženja pri uređivanju pravnog okvira za privatizaciju u F BiH”.

The Bosnia Times

tačno.net
Autor 4.3.2014. u 20:18