EU POKRENULA INICIJATIVU O UČEŠĆU ŽENA U PROMJENAMA

tačno.net
Autor 14.12.2017. u 18:08

EU POKRENULA INICIJATIVU O UČEŠĆU ŽENA U PROMJENAMA

Žene iz gradova i mjesta širom Bosne i Hercegovine i različitih sfera života prisustvovale su pokretanju inicijative “Uključimo žene u procese promjena” uz podršku Evropske unije, a koje je održano 13. decembra u Sarajevu.

Na prvom okruglom stolu u okviru ove inicijative, učesnice su govorile o pravu na rad i pristupu radu, te podijelile iskustva i stavove po pitanjima poput diskriminacije na radnom mjestu, podrške poduzetnicama, te neplaćenoj skrbi.

Specijalni predstavnik EU i šef Delegacije EU u BiH, ambasador Lars-Gunnar Wigemark, i ambasador Švedske u BiH, Anders Hagelberg, učestvovali su na panel diskusiji na kojoj je istaknuta potreba za većim učešćem žena u društveno-političkom životu.

“Evropska unija je snažno opredijeljena rodnoj ravnopravnosti, koja je suštinska vrijednost Evropske unije, utemeljena u okviru njenih pravnih i političkih okvira,” rekao je ambasador Wigemark, te je naglasio važnost provođenja  zakonodavstva o ravnopravnosti polova u okviru procesa integracija u EU.

Učesnici okruglog stola su ukazali i na potrebu da se u provođenju reformi u BiH uzmu u obzir potrebe oba roda.

Diskusije su nastavljene današnjim okruglim stolom o izazovima s kojima se žene suočavaju u pristupanju adekvatnoj zdravstvenoj skrbi, uključujući pitanja roditeljskog dopusta, seksualnih i reproduktivnih zdravstvenih prava, te socijalne zaštite za žene sa invaliditetom.

“Uključimo žene u procese promjena” je zajednička inicijativa Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH, SIDA-e i Fondacije Kvinna till Kvinna. Nalazi inicijative će biti podijeljeni sa zvaničnicima u BiH i liderima svih političkih stranaka pred Opće izbore 2018. godine.

Tagovi:
tačno.net
Autor 14.12.2017. u 18:08

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija