Evropska komisija i Bosna i Hercegovina parafirale Protokol o adaptaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nakon pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji

tačno.net
Autor 18.7.2016. u 12:02

Evropska komisija i Bosna i Hercegovina parafirale Protokol o adaptaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nakon pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji

Predstavnici Evropske komisije i Bosne i Hercegovine danas su u Sarajevu parafirali Protokol o adaptaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Protokolom se predviđaju tehničke prilagodbe trgovinskog dijela odredbi SSP-a vezano za izvoz iz BiH na tržište Evropske unije i izvoz Evropske unije u BiH, uzimajući u obzir pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji u julu 2013. godine, a da bi se izbjeglo narušavanje bilateralne trgovine. Sporazum se temelji na obostranim interesima dviju strana i uzima u obzir temeljne osjetljive kategorije proizvoda na bh. strani te je uporediv sa sličnim sporazumima s drugim zemljama Zapadnog Balkana. Sa danom njegove privremene primjene, Evropska unija će automatski ponovo uvesti trgovinske povlastice za izvoz iz BiH na tržište Evropske unije za određene poljoprivredne proizvode, kao što su voće i povrće (tzv. „autonomne trgovinske mjere“).

Adaptacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju bila je jedno od otvorenih pitanja koje Bosna i Hercegovina treba riješiti na putu evropskih integracija.

Pozdravljam parafiranje Protokola za adaptaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koje je trebalo biti urađeno i mnogo prije. Ovo je znak opredjeljenja vodstva Bosne i Hercegovine ka putu evropskih integracija njihove zemlje. Evropska komisija potiče Bosnu i Hercegovinu da hitno nastavi ostvarivati rezultate, uz podršku Evropske unije, na realizaciji potrebnih reformi ka EU, u skladu sa očekivanjima njenih građana“, istakao je komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Johannes Hahn.

Cjelovita provedba SSP-a, uključujući i njegovu adaptaciju, važan je element predanosti zemlje u procesu evropskih integracija. Nakon parafiranja protokola, Evropska komisija i Bosna i Hercegovina će poduzeti sve potrebne korake za njegovo potpisivanje i ratifikaciju.

tačno.net
Autor 18.7.2016. u 12:02