Fondacija Cinema for Peace uručila 500 video svjedočanstava o srebreničkom genocidu.

tačno.net
Autor 27.5.2013. u 20:18

Fondacija Cinema for Peace uručila 500 video svjedočanstava o srebreničkom genocidu.

Fondacija Cinema for Peace uručila je prvih 500 video svjedočanstava o srebreničkom genocidu Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari, spomen obilježju i mezarju za žrtve genocida iz 1995. godine.

U periodu od 15.01.2012. – 15.05.2013., Fondacija Cinema for Peace je u sklopu projekta Video arhiv genocida u audio-video formatu, metodom usmene historije, zabilježila 1.307 svjedočantava – životnih priča osoba koje su preživjele genocid.

Ovom prilikom Fondacija Cinema for Peace potpisala je i Memoranduma o razumijevanju i saradnji sa Memorijalnim centrom Srebrenica-Potočari.

Povodom uručivanja prvih 500 video svjedočanstava i potpisivanja Memoranduma o razumijevanju i saradnji u prostorijama Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari održna je i konferencija za predstavnike medija.
Selma Hadžić, direktorica Fondacije Cinema for Peace, istakla je da Fondacija Cinema for Peace od početka realizacije projekta Video arhiv genocida sarađuje sa Memorijalnim centrom Srebrenica-Potočari, koji se odmah izdvojio kao najznačajniji partner Fondacije u realizaciji Video arhiva genocida.

„Fondacija Cinema for Peace u saradnji sa Memorijalnim centrom Srebrenica-Potočari radi na uspostavljanju trajne postavke u prostorijama Centra, gdje će posjetioci iz cijelog svijeta moći pogledati svjedočanstva zabiljžena u sklopu Video arhiva genocida. S obzirom na izuzetan značaj koji životne priče osoba koje su preživjele genocid imaju u oblasti obrazovanja, jedan od primarnih ciljeva Fondacije jeste da Video arhiv genocida bude dostupan širom svijeta. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju i saradnji Fondacija Cinema for Peace nastavlja uspješnu saradnju sa Memorijalnim centrom u cilju očuvanja sjećanja na tragediju Srebrenice,“ istakla je Selma Hadžić

Naida Balić, direktorica produkcije i voditeljica intervjua Fondacije Cinema for Peace u svom obraćanju naglasila je da će Video arhiv genocida biti korišten kao historijski resurs za buduće generacije.

„Do sada sam razgovarala sa više od 500 osoba koje su preživjele genocid u Srebrenici i svi su svjesni značaja da njihova priča ostaje zapisana kroz usmenu historiju. Preživjeli smatraju da treba da ispričaju ono što se desilo, a mi smatramo da niko ne može bolje ili tačnije ispričati šta i kako su preživjeli u Srebrenici za vrijeme rata. Snimanjem audio-video svjedočanstava ljudi koji su preživjeli genocid u Srebrenici stvaramo najopsežniji arhiv sjećanja preživjelih, a u čast na one koje više nećemo čuti,“ kazala je Naida Balić.

Sadik Ahmetović, predsjednik Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari zahvalio se Fondaciji Cinema for Peace na važnim svjedočanstvima koje je Fondacija ustupila Memorijalnom centru. „Ovo je veoma važan momenat, s obzirom da je prošlo već 18 godina od zločina genocida i mnogi koji su preživjeli genocid više nisu s nama, a mi moramo što prije zabilježiti živa svjedočenja preživjelih žrtava genocida. Fondacija Cinema for Peace, metodom usmene historije, realizuje Video arhiv genocida na izuzetno uspješan način,“ istakao je Ahmetović. Između ostalog, gosp. Ahmetović je najavio nastavak saradnje sa Fondacijom Cinema for Peace koja je ozvaničena i potpisivanjem Sporazuma o razumijevanju.

Mersed Smajlović, direktor Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari se zahvalio Fondaciji Cinema for Peace na dosadašnjoj uspješnoj saradnji. Od početka realizacije projekta Video arhiv genocida Memorijalni centar je pružio svu podršku u cilju promocije projekta i prikupljanja kontakata. „Ja moram ovdje podvući da je ovo vrlo bitan materijal koji će u svojoj konačnici sačinjavati jedan obiman arhiv koji sadrži istinu o događajima koji su se desili u Srebrenici za vrijeme rata,” dodao je gosp. Smajlović.

Predstavnici Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari još jednom su pozvali sve osobe koje su preživjele genocid u Srebrenici da zabilježe svoja sjećanja za Video arhiv genocida.Sadik Ahmetović, predsjednik Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari

Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju i saradnji, Fondacija Cinema for Peace i Memorijalni centar Srebrenica-Potočari će nastaviti međusobnu saradnju kroz ovaj i druge projekte i aktivnosti u budućnosti.

tačno.net
Autor 27.5.2013. u 20:18

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija