Fondacija „Mahir i Aleksa“ i roditelji osuđuju samovlasna djelovanja pojedinaca i pozive na odmazdu

tačno.net
Autor 20.6.2016. u 16:15

Fondacija „Mahir i Aleksa“ i roditelji osuđuju samovlasna djelovanja pojedinaca i pozive na odmazdu

Fondacija „Mahir i Aleksa“ i roditelji dječaka F.I. žrtve posljednjeg slučaja vršnjačkog nasilja u Sarajevu su primjetili nekoliko javnih istupa pojedinaca na socijalnim mrežama u kojima se poziva na lično razračunavanje sa maloljetnim počiniocima vršnjačkog nasilja N.K., E.H. i E.K., te se insinuira privatna odmazda i linč nad njima.

Posljednji takav poziv je zabilježen 15.6. kao objava Youtube kanala izvjesnog V.R. na kojem se uz snimku nasilja nad dječakom F.I. obaćava i novčana nagrada za privođenje maloljetnih nasilnika sa snimka. Fondacija, kao i roditelji su svjesni da ovakvi pozivi dolaze uglavnom iz osjećaja nepravde, nemoći i bijesa, ali i nepovjerenja prema institucijama sistema koje nemaju sluha ni volje da se ozbiljnije pozabave ovim problemom. Fondacija „Mahir i Aleksa“ ističe da ovakva samovlasna djelovanja pojedinaca, uglavnom maloljetnih dječaka i mladića, predstavljaju krivično djelo i poziv su na novo nasilje. Dalje, to su neetička i maliciozna akta, jer zloupotrebljavaju ovaj slučaj, ugrožavaju žrtvu i njegove roditelje, te ih mogu ozbiljno kompromitovati. Ovakvi pozivi i samovlasna djelovanja u pravcu privatne odmazde i prijetnji ne mogu zamjeniti djelovanje pravne države, a pri tome su jako štetna i kontraproduktivna, produbljuju problem umjesto da ga rješavaju, te izazivaju dalju patnju i strah kod žrtve i njegovih roditelja. Privatne prijetnje i odmazde su naročito štetne po mentalno zdravlje i psiho-socijalni razvoj samih maloljetnika koji su počinili ovaj akt vršnjačkog nasilja. Vinovnici ovog vršnjačkog nasilja, isto kao i žrtva, su djeca! Naša djeca! Budući građani ovog grada i zemlje! Nisu odmetnici koje sistem treba samo kazniti i odbaciti, a ponajmanje to trebaju činiti građani. Njihovo ponašanje je poziv za pomoć koji treba poslušati. Oni, kao i žrtve, od institucija sistema, prije svega škola, centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova i sudova zaslužuju profesionalnu, psihološku, pravnu i pedagošku pomoć i nadzor. Oni trebaju kontinuiranu podršku okoline koja će im pomoći da prevaziđu i zaborave nasilništvo kao način odrastanja i popunjavanja emotivnih praznina. Njihov poziv za pomoć se ne smije ignorisati.

Roditelji dječaka F.I., žrtve posljednjeg slučaja vršnjačkog nasilja, snažno osuđuju i ograđuju se od ovog i svih sličnih poziva, prijetnji i samovlasnih djelovanja pojedinaca i grupa koji insinuiraju samovlasnu odmazdu nad maloljetnim počiniocima vršnjačkog nasilja. To nije ono što roditelji žele, niti što želi sama žrtva! Roditelji žele da se nasilnicima, pozabavi struka i nadležne javne institucije, a ne građani i druga djeca.

Fondacija „Mahir i Aleksa“ bezuslovno osuđuje ovakve pozive na odmazdu i samovlasno djelovanje pojedinaca, te poziva nadležne institucije, prije svega centar za socijalni rad, policiju, sud, obrazovne i zdravstvene ustanove Kantona Sarajevo da se u punom svom zakonskom i profesionalnom mandatu, hitno uključe u ovaj slučaj.

Fondacija „Mahir i Aleksa“ i roditelji zahtjevaju od institucija, da svaka iz svoje nadležnosti hitno reaguju na maloljetne nasilnike i njihove staratelje i roditelje, te im pruže kontinuiranu i adekvatnu psihološku i pedagoško-vaspitnu pomoć i nadzor. A najprije da postanu svjesni i priznaju da vršnjačko nasilje i zlostavljanje u našim školama postoji, da je ozbiljan problem i da ga osude. Odgovorni i nadamo se razumni ljudi u kantonalnim institucijama trebaju biti svjesni da svoju, našu djecu ne mogu prepustiti ulici i pravu jačega. Fondacija „Mahir i Aleksa“ naglašava da će kantonalne institucije koje imaju mandat i mehanizme da preveniraju nasilje, biti jedine odgovorne ukoliko se desi novo nasilje kao rezultat samovlasnog djelovanja ozlojađenih pojedinaca nad maloljetnim počiniocima vršnjačkog nasilja.

tačno.net
Autor 20.6.2016. u 16:15

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija