General Walter Lord: BiH da pređe sa riječi na djela

tačno.net
Autor 27.1.2013. u 11:59

Glavna misija NATO štaba Sarajevo je reforma odbrane i rad sa Ministarstvom odbrane BiH i drugim relevantnim institucijama.

Iako u Bosni i Hercegovini očito postoje političke opcije koje ne žele vidjeti BiH da napreduje ka euroatlanskim integracijama,  dok god postoje i lideri koji su spremni da razgovaraju u cilju pronalaska rješenja, bez obzira što se ne slažu u nekim pitanjima, progres je moguć, kazao je u intervjuu za agenciju Anadolija komandant NATO štaba Sarajevo, brogadni general Walter Lord.

Nakon godina debata i analize uložene u pitanja perspektivne vojne imovine i dokumenta poznatog kao Pregled odbrane, general Lord je izrazio nadu da će 2013. biti godina kada će se u Bosni i Hercegovini te debate i analize pretvoriti u djela.

On je rekao da će i u 2013. godini fokus aktivnosti biti na rješavanju pitanja viškova municije, naoružanja i eksplozivnih sredstava.

“Poruka koju ja zapravo šaljem liderima jeste da sam bio na mjestima gdje se na loš način skladište neeksplodirana sredstva. Procedure koje se primjenjuju u tim skladištima, ne zbog nesposobnosti ili nedostatka želje, nego zbog nedostatlka resursa, ne samo da su ispod NATO standarda, nego su ispod bilo kakvih sigurnosnih standarda. U nekim slučajevima jednostavno se desilo da su se naselja širila i sad su bukvalno uz ograde tih skladišta.  U slučaju eksplozije ili požara na takvoj lokacij, došlo bi i do ljudske katastrofe, ali ono na što ja podsjećam političke lidere ove zemlje je da bi u tom slučaju to bila i politička katastrofa za njih, jer građani ove zemlje neće smatrati odgovornim samo Ministarstvo odbrane, nego s pravom i sve političke lidere u zemlji”, pojasnio je on.

Još jedna inicijativa na kojoj će NATO štab Sarajevo nastaviti raditi je reforma Sektora logistike i nabavke pri Ministarstvu odbrane BiH.

“U proteklih sedam mjeseci imao sam priliku putovati u sve gradove ove zemlje i posjetiti sve komande, i ono što sam ustanovio je da su Oružane snage BiH vrlo kompetentne i profesionalne, međutim nemaju dostatne resurse, a sve zbog lošeg sistema logistike i nabavke. Bivši ministar odbrane je zatražio našu pomoć u tom smilsu i sadašnji ministar je ponovio taj poziv”, naglasio je Lord.

Glavna misija NATO štaba Sarajevo je reforma odbrane i rad sa Ministarstvom odbrane BiH i drugim relevantnim institucijama.

Reforma odbrane je proces koji zahtijeva kompromis i saradnju na visokom političkom nivou i to je u zadnje vrijeme održavalo naš posao ovdje. Iako je zbog političkih nesuglasica došlo do usporavanja u cjelokupnom procesu reforme odbrane, mi smo, ipak, iskoristili manje uspjehe koje smo postizali da bismo zadržali cjelokupnu dinamiku. Jedan od tih uspjeha je kontinuirana primjena Zakona o odbrani donesenog  još 2005. godine, kojim su stvorene jedinstvene Oružane snage“, kazao je Lord.

Uprkos problemima koji su se pojavili u posljednje vrijeme, NATO štab Sarajevo nastavlja rad sa Ministarstom odbrane kako bi se nepersektivna vojna imovina uknjižila na državu kada se provede politički dogovor. General kaže da je riječ o 63 lokacije koje se moraju uknjižiti na državu Bosnu i Hercegovinu sa pravom korištenja za Ministarstvo odbrane.

„Uz naporan rad Ministarstva odbrane i našu pomoć, 20 od navedenih 63 lokacije moglo bi se uknjižiti sutra ukoliko bi se postigao politički dogovor. Za preostalih 43 lokacije ostalo je još nekoliko tehničkih stvari koje se trebaju uraditi. I, kao što znate, uknjižba imovine je uvjet za Akcijski plan za člantsvo BiH u NATO-u“, naglasio je Lord u razgovoru za agenciju Anadolija. Kroz NATO povjernički fond obezbijeđeni su mikrograntovi za otpuštene vojnike kako bi postali održivi članovi ekonomske zajednice. No, napominje da će u 2013. ponovo potaknuti proces izrade dokumenta Pregled odbrane koji je od „životine važnosti za OSBiH i Ministarstvo odbrane“, jer se njime fokusira na veličinu i obim OS.

Dok neki politički lideri u BiH tvrde da ne bi ni trebalo biti oružanih snaga, a drugi kažu da oružane snage treba da ostanu kakve su danas, dok treći tvrde kako Oružane snage moraju ostati negdje između, kako bi bile što rentabilnije, NATo će insistirati na izradu pregleda odbrane koji će dati odgovore na mnoga pitanja.

Važnost tog dokumenta je u tome, kako je kazao Lord, što omogućava da se zaključci ne donose nasumce,  jer je to objektivna analiza o strategiji i strukturi oružanih snaga u bilo kojoj zemlji.

„Rezultat Pregleda odbrane bit će da će se doći do uloga i misija koje građaani ove zemlje žele da oružane snage obavljaju na unutrašnjem i međunarodnom planu“, kazao je.

Što se tiče napredovanja BiH ka članstvu u NATO-u, kako je naglasio Lord, MAP je sljedeći korak.

„Ne želim da dam tačnu vremensku odrednicu kada je riječ o MAP, jer kada zemlje krene u tom procesu, time saznaje koje su stvari koje još treba poboljšati, i kao što ste rekli, broj godina varira od pet do 13 godina, a mislim da je važno, ne fokusirati se ne samo na konačnicu, nego na cjelokupni proces, jer kroz MAP se ne poboljšava samo vlada, nego svi segmenti države“, kaže Lord.

On dodaje kako NATO nije vojna organizacija, nego politička organizacija gdje odluke donose šefovi država ili vlada kroz ambasadore koji su imenovani pri NATO-u.

„I kao što sam pomenuo kada sam govorio o MAP-u, ono što radimo u NATO-u zapravo obuhvata sve dijelove društva. NATO vrlo dobro obavlja jednu od svojih najvažnijih misija, a to je pružanje sigurnosti svojim građanima, ali isto tako je važno napomenuti da sa NATO-om dolazi i do ekonomskog napretka. I to najvažniji aspekt za koji bi zamolio građaneBiH da imaju u vidu jednom kada budu odlučivali da li se žele pridružiti NATO-u“, naglašava Lord. Kao primjer komandant NATO štaba Sarajevo navodi Češku Republiku i Mađarsku u kojima su se nakon ulaska u NATO skoro preko noći udvostriučila strana ulaganja.

Lord kaže da je rođen i rastao u Philadelphiji (SAD) i da ga prijatelji koji poznaju situaciju u BiH po dešavanjima od prije 20 godina često pitaju da li se osjeća sigurnim u BiH.

„Odgovorim im, u polušali, da se osjećam sigurniji ovdje nego u Philadelfiji. Zbog stabilne situacije kakva nije bila prije deset godina kada sam bio prvi put ovdje, sada nam mogu doći i članovi porodica. Moja supruga je sada tu. I to što sam doveo suprugu ovdje izraz je moga povjerenja u stabinost i sigurnost“, naglasio je.

Za OSBiH kaže da su „istinski ujedninjene snage već sedam godina“. Dodaje da je uspostavio jako dobre odnose sa komandnim kadrom OSBiH u proteklih sedam mjeseci i kako se uvjerio da je „njihova želja da rade jedni sa drugima stvarna“.

„Učešće u jedinicama ISAF-a je primjer takve stanje, jer kada ova zemlja šalje svoje vojnike u operacije, tamo ne idu jedinice iz jednog naroda ili jedne jedinice. Uzimaju pojedinačni dobrovoljci iz sva tri naroda i obučavaju se zajedno, i bio sam na takvim obukama i mogu reći da su istinski integrisani. Vidio sam svojim očima i osjetio srcem da su vojnici izuzetan primjer saradnje sva tri naroda“, kaže komandant NATO štaba u Sarajevu.

Turska je kontakt ambasada kada je riječ o NATO-u u BiH. NATO Štab Sarajevo i turska ambasada u BiH imaju odličnu saradnju, naglasio je Lord.

„Jedna od veoma važnih stvari koje turski ambasador radi za nas je da nam omogućuje kontakt sa svim ambasadorima NATO zemalja akreditiranih ovdje. Prije par mjeseci smo zajedno sa turskim ambasadorom pokrenuli inicijativu koja se zove ambasadorski forum zemalja članica i zapravo svi ambasadori se sastaju da bi se odredili prioriteti i ciljevi kako bismo najbolje pomogli ovoj zemlji. Na nižem nivou u štabu imammo dva turska oficira koja se nalaze u mom savjetodavnom timu i NATO savjetodavni tim je mjesto na koje usmjeravamo glavne napore, a oni svakodnevno odlaze u Ministarstvo odbrane BiH gdje rade rame uz rame sa suradnicima iz MOD-a. Turski vojnici ovdje su jako disciplinirani i jako profesionalni i na najbolji način predstavljaju Tursku“, kazao je Lord u razgovoru za agenciju Anadolija.

AA

tačno.net
Autor 27.1.2013. u 11:59