GODIŠNJICA POSTOJANJA SAMOSTALNOG SINDIKATA KANTONALNIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA SARAJEVO: BORBA ZA PRAVA I RADNIČKO DOSTOJANSTVO

tačno.net
Autor 9.9.2016. u 09:54

GODIŠNJICA POSTOJANJA SAMOSTALNOG SINDIKATA KANTONALNIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA SARAJEVO: BORBA ZA PRAVA I RADNIČKO DOSTOJANSTVO

Samostalni sindikat kantonalnih državnih službenika i namještenika Sarajevo, koji ima preko 700 članova,  obilježio je danas godišnjicu postojanja.

Predsjednik Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika Elvis Zornić ističe da je obilježavanje prve godišnjice Sindikata veliki događaj za sam Sindikat, odnosno za njegovo članstvo.

„Želimo da ovu našu godišnjicu obilježimo dostojanstveno, ali u skladu sa vremenom u kojem živimo. Posebna mi je čast i zadovoljstvo istaknuti one koji su u tome neposredno učestvovali i koji su udarili temelje našem sindikatu. Njihova vizija šta i kako u datom trenutku, odnosno kakav sindikat želimo, doveli su nas do današnje godišnjice i za to jedno iskreno hvala“, rekao je Zornić.

Samostalni sindikat kantonalnih državnih službenika i namještenika ima mnoge svoje specifičnosti koje dolaze do izražaja u njegovu djelovanju.

„Pojačava i proširuje se u objedinjavanju sindikalnih interesa u pravosuđu, državnoj upravi, vatrogastvu i kantonalnim zavodima pa to sve označava svu specifičnost grane ove vrste rada naslonjenu na funkcionisanje državne i kantonalne vlasti u svim njihovim segmentima. Uvažavanje specifičnosti i različitosti pojedinih djelatnosti i prilagođavanja djelovanja svakoj djelatnosti osnivanjem upravnog odbora koji je sastavljen od predstavnika svih ranije nabrojanih djelatnosti, uslov je kvalitetnog ostvarivanja pojedinih i zajedničkih interesa svakog člana“, naglašava Zornić.

Dodaje da je Sindikat od svog osnivanja dobru organizaciju držao na principima uspješnosti svoga djelovanja u ostvarivanju zajedničkih ciljeva svih državnih službenika i namještenika u tijelima državne vlasti, odnosno institucija koje Sindikat pokriva.

„Unutrašnja organizacija uvijek je bitno doprnosila jačanju našeg sindikata. Zbog toga smo u proteklom periodu unaprjeđivali unutrašnju organizaciju,  uvijek je prilagođavajući  interesima sindikalnog članstva. Naš sindikat vodi veliku borbu da bude priznat kao jedini predstavnik, odnosno socijalni partner s kojim će se pregovarati na nivou Kantona Sarajevo i koji će od strane federalnog sindikata i Vlade biti uključen u sklapanje granskog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike“, navodi  Zornić.

Prema njegovim riječima, danas smo Sindikat sa 720 članova u 5 podružnica, s angažovanim ekspertima koji nam pomažu iz područja prava i pružanja pravne pomoći našim članovima, ekonomije i zakonodavstva prepoznatljivom web-stranicom, dobro organiziranom Info službom i ovim putem želim se zahvaliti svima njima na dobroj saradnji.

„Državni službenici i namještenici nisu problem ovog društva iako se to pokušava nametnuti, naročito u ovim kriznim vremenima, oni samo profesionalno i učinkovito nastoje obavljati svoje poslove, tj. biti servis građanima. Na sindikatu je da se strpljivo bori za prava svojih članova, jer će na taj način biti prepoznat kao socijalni partner“, poručio je Zornić.

Potpredsjednica Sindikata Jasmina Lukovac istakla je da je protekla godina trebala biti reformska godina na svim nivoima vlasti.

„Donešeni su mnogi zakoni, a za nas najvažniji Zakon o radu FBiH. U skladu sa njegovim odredbama osnovali smo Sindikat, koji je takođe reformski, jer kao članice dotadašnjih sindikata na nivou FBiH i BiH shvatili smo da su naše vizije veće.Sindikalne organizacije, članice Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika ujedinila je potreba za sindikatom koji će isključivo biti sindikat radnika, sindikat kojem će na prvom mjestu biti zaštita prava i interesa radnika, sindikat koji neće biti produžena ruka vlasti nego partner u implementaciji postojećih zakona“, kazala je Lukovac.

„Zakoni kakvi kod da su: stari, novi, nedorečeni, ali su zakoni koje moraju poštovati i pravosudne institucije i svi nivoi vlasti. Smatramo da je vrijeme da neodgovorni snose posljedice donošenja nezakonitih odluka.Takođe, jedan od prioritetnih zadataka je i informisanje svih naših članova, a u budućem radu više će mo raditi na edukaciji članstva o njihovim pravima, a svima ostalima dokazati da službenici i namještenici nisu saučesnici političkih i stranačkih odluka vlasti“, poručila je Lukovac.

Naš sindikat obuhvata sindikalne podružnice Općinskog suda u Sarajevu, Kantonalnog suda u Sarajevu, Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju KS i Zavoda za planiranje razvoja  KS.

Samostalni sindikat kantonalnih državnih službenika i namještenika Sarajevo ima najviše sindikalnih članova u ovoj grani u KS, a modernizacijom i profesionalnijim pristupom u radu nastojimo biti točak promjena u cjelokupnom sistemu rada i zaštite radničkih prava i sloboda.

Tagovi:
tačno.net
Autor 9.9.2016. u 09:54

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija