Gostovanje J. Ranciera u Sarajevu

tačno.net
Autor 1.10.2015. u 20:16

Gostovanje J. Ranciera u Sarajevu

Na Filozofskom fakultetu u S​arajevu 8.o​ktobra 2015. godine sa početkom u 18h (veliki amfiteatar) predavanje će održati jedan od najvažnijih filozofa današnjice, profesor emeritus Jacques Rancière. Predavanje će biti na engleskom jeziku, a naslov predavanja je „Politike vremena/Politics of time“. Nakon predavanja uslijedit će razgovor na temu Politike amatera u kojem će se govoriti o nekim od najvažnijih ideja koje je ovaj veliki francuski filozof razvio u svojim djelima.

U razgovoru sudjeluju: Stoffel Debuysere, duo Doplgenger, Nebojša Jovanović, Leonardo Kovačević, Ivana Momčilović, Slobodan Karamanić i Tijana Okić.

Rođen 1940. u Alžiru,  Jacques Rancière je završio École normale supérieure, a skrenuo je na sebe pažnju najprije kao ko-autor djela “Lire la Capital Ed” sa filozofom marksistom Louisom Althusserom, sa kojim se razišao za vrijeme studentske pobune 1968. Na poziv Michela Foucalta prešao je na novi eksperimentalni Université Vincennes koji je početkom 80-ih preseljen u pariško predgrađe  Saint-Denis (Pariz-VIII), gdje je radio do odlaska u penziju sredinom 90-ih. Jedan je od najvažnijih suvremenih filozofa koji   svojim je promišljanjima bitno odredio kako danas shvaćamo društvo i umjetnost. Kao mislilac emancipacije, posljednjih godina se okrenuo istraživanju odnosa vremena i umjetnosti – bilo da se radi o životu umjetnosti u povijesnom vremenu ili o vremenu kao materijalu umjetničkog stvaranja. No, Rancièreove analize ne staju na tom pitanju kao nečemu što je važno samo za umjetničku praksu, već ga filozof dovodi u vezu sa svojim dosadašnjim razmišljanja o demokraciji i jednakosti, otvarajući time intelektualni obzor iz kojeg se može zamisliti jedno vrijeme slobode.

Predavanje je organizirano u suradnji sa samizdatom Edicija Jugoslavija

Ulaz je slobodan. 

tačno.net
Autor 1.10.2015. u 20:16