Gratz: Ovaj rebalans je samo novo zaduživanje za krpljenje budžetskih rupa

tačno.net
Autor/ica 10.10.2015. u 11:06

Gratz: Ovaj rebalans je samo novo zaduživanje za krpljenje budžetskih rupa

Federalni zastupnik Naše stranke Dennis Gratz glasao je na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH protiv Prijedloga izmjena i dopuna Budžeta Federacije.

“Osim što budžetom nisu utvrđena adekvatna sredstva za provođenje Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala, što je bila crvena linija preko koje nismo htjeli preći, mi smo protiv Rebalansa zato što njime nisu popravljeni svi oni nedostaci na koje smo ukazivali kad je izglasan sam Budžet”, kazao je Gratz.

“Kao da to nije dovoljno, obrazloženje novih zaduživanja Federacije, koje dolazi iz Ministarstva finansija, kaže da ćemo se zaduživati kod komercijalnih banaka sa kamatnom stopom od 4% ili više. Da smo ispunili uvjete, kredit se mogao uzeti od MMF-a sa stopom od 1.05% i znatno dužim otplatnim rokovima, što je, kada uzmete u obzir inflaciju, praktično besplatno. Zatim, pošto je država bolji garant bankama od poduzetnika, banke će novac koji je potreban privredi pod dobrim uslovima, opet dati državi. Na kraju, država će taj novac uglavnom potrošiti na pokrivanje rupa u budžetu, a sigurno ne na infrastrukturne projekte ili ulaganje u privredu“, dodao je Gratz.

“Vlada je prilikom izglasavanja Budžeta obećavala da će se mnoge stvari promijeniti Rebalansom. Mi smo tad tražili u Parlamentu da se Vlada obaveže u raspravu o rebalansu uključi javnost, privrednike, socijalno ugrožene i sve zainteresovane građane. Vlada ne samo da nije napravila širu javnu raspravu, već nije bilo pokušaja ni da sa opozicijom pregovara kako bi se napravio jedan zajednički prijedlog. Takav proces donošenja zakona suprotstavlja se našem poimanju demokratskog procesa”, zaključio je.

Tagovi:
tačno.net
Autor/ica 10.10.2015. u 11:06