Ibrahim Obhođaš: LOKOM umjesto da puni budžet, postao gubitaš i adresa za zapošljavanje podobnih!

tačno.net
Autor 13.7.2017. u 10:21

Ibrahim Obhođaš: LOKOM umjesto da puni budžet, postao gubitaš i adresa za zapošljavanje podobnih!

Naša stranka Novi Grad je uputila reakciju na objave u medijima kojim se javnosti predstavlja da je preduzeće LOKOM (Novi Grad) navodno ostvarilo velike prihode te da je spašeno od propasti zahvaljujući ‘sposobonim’ lokalnim vlastima. Iz NS-a poručuju da je riječ o ‘friziranim’ izvještajima iza kojih stoji potpuno promašena politika upravljanja.

„Radna grupa za finansije i budžet Općinskog odbora Naše stranke Novi Grad je izradila analizu kojom se zaključuje da prikazani podaci u poslovanju Javnog preduzeća LOKOM ne oslikavaju realno stanje. U javnosti se pojavljuje informacija o navodnih milion konvertibilnih maraka vlastitih prihoda, a ne spominje se da su rashodi ovog preduzeća za 571 hiljadu veći od toga. Općina Novi Grad je donirala 495 hiljada maraka LOKOM-u u vidu subvencije, pa je naravna stvar da preduzeće onda prikazuje da ima dobit. U budžetu za ovu godinu je planirano još 900 hiljada, što znači da nas očekuju nova zapošljavanja podobnih u ovom preduzeću. Kada je Naša stranka predložila da se uradi nova strategija zapošljavanja u javnom sektoru, načelnik je to odbio“, upozorava Obhođaš.

„Javnost se pokušava obmanuti, pa se zaboravlja da im je Općina Novi Grad besplatno na korištenje, upravljanje i dalje iznajmljivanje ustupila niz sportskih objekata, kino salu u zgradi općine Novi Grad, sportsko rekreacioni centar „Safet Zajko“, parking prostore kao i mnoge druge objekte, koji predstavljaju ogroman potencijal za ostvarenje prihoda.  U skladu s tim neophodno je iznijeti činjenicu da objekti ove vrste u privatnom vlasništvu bilježe rekordne profite, dok JP LOKOM zbog zapošljavanja podobnih i poslušnih stranačkih kadrova te potpisivanja štetnih ugovora konstantno posluje sa gubitkom, koji se u javnosti vješto prikrivaju putem prebacivanja transfera od strane općine Novi Grad“, poručuje Obhođaš.

„Povećali su troškove zaposlenih – odnosno plata i ostalih primanja za 390 hiljada, te bi gubici bili evidentni da LOKOM-u nisu pristigla dodatna sredstva u vidu tekućeg transfera. Da ih nema ovo preduzeće bi bilo u gubitku u iznosu od 440 hiljada maraka. Umjesto da puni budžet, uz sve što ima na raspolaganju, LOKOM je postao samo još jedna stavka, još jedan trošak, što upućuje na neodgovorno upravljanje i nesposobnost općinskih struktura“, zaključio je Obhođaš.

tačno.net
Autor 13.7.2017. u 10:21