Interaktivna radionica Djeca i mediji: Fokus na imunizaciju

tačno.net
Autor/ica 25.4.2014. u 12:53

Interaktivna radionica Djeca i mediji: Fokus na imunizaciju

Povodom Svjetske sedmice imunizacije koja se obilježava od 24. do 30. aprila, UNICEF je inicirao interaktivnu radionicu u kojoj će učestvovati novinari, predstavnici ministarstava, institucija i organizacija sistema javnog zdravstva zaduženih za imunizaciju. Radionica će omogućiti razmjenu informacija, znanja i iskustava u vezi sa pitanjima imunizacije djece. U skladu sa zaključcima prethodnih sličnih skupova, dijalog između stručnjaka, akademske zajednice i medijskih profesionalaca neophodan je preduslov za bolje informiranje javnosti i argumentovano zagovaranje najboljih politika i praksi za dobrobit djece u BiH.

„Iako je imunizacija vjerovatno jedan od najefikasnijih izuma u oblasti javnog zdravlja u posljednjim stoljećima, koji putem vrlo jednostavne medicinske intervencije  može zaštititi djecu od bolesti, istovremeno je i žrtva svog uspjeha. Većina ljudi više nema priliku susresti se sa bolestima koje su, zahvaljujući masovnoj vakcinaciji, nestale u mnogim zemljama. Upravo u takvim situacijama se ponovno javlja rizik od pojave nekih od navedenih bolesti, kao što je na primjer dječija paraliza. Trenutno je došlo do pojave slučajeva ovog oboljenja u Siriji, a prošle godine registrirani su novi slučajevi ove bolesti u Tadžikistanu. Zbog krize u Siriji i povećane mobilnosti ljudi ovaj rizik se ponovo pojavio.“ – istakla je Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a u BiH.

U Bosni i Hercegovini obuhvat polio vakcinom je oko 80%, daleko ispod preporučene stope od 95%, što znači da je 1 od 5 djece nezaštićeno. Stopa obuhvata vakcinacijom pada na samo 14% za romsku djecu, zbog čega su oni posebno izloženi riziku. BiH je klasificirana (zajedno sa Gruzijom, Rumunijom i Ukrajinom) kao zemlja visokog rizika za prenošenje polio virusa – zbog slabog sistema nadzora i niske stope imunizacije.

UNICEF podržava napore institucija usmjerene na unapređenje imunizacije kako bi se zaštitom od bolesti koje se mogu spriječiti vakcinama obuhvatile i najugroženije grupe, kako bi se zadržao status bez prisustva polia, i povratilo povjerenje javnosti u vakcine. Interaktivna radionica u Konjicu je dio ove inicijative.

tačno.net
Autor/ica 25.4.2014. u 12:53