Izbornim zakonom spriječiti zloupotrebe u kampanji

tačno.net
Autor 22.1.2016. u 14:42

Izbornim zakonom spriječiti zloupotrebe u kampanji

Transparency International BiH apeluje na Interresornu radnu grupu za izmjene izbornog zakonodavstva da proces izmjena zakona iskoristi za jačanje mehanizama zaštite od zloupotreba javnih sredstava, funkcija i institucija u svrhu predizborne promocije i kupovine glasova

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) uputio je Interresornoj radnoj grupi za izmjene izbornog zakonodavstva prijedloge i preporuke za unapređenje Izbornog zakona, usmjerene na sprečavanje zloupotreba javnih sredstava, javnih funkcija i institucija tokom predizborne kampanje, neprimjerenog pritiska na birače i kupovine glasova kroz zapošljavanje, podsticaje i donacije.

TI BiH je vršio monitoring izbornih kampanja za Opšte izbore 2010. i 2014. godine, u okviru kojih su zabilježeni brojni primjeri korištenja javnih institucija i preduzeća, kao i privilegija koje donose javne funkcije u svrhu predizborne promocije. Ovi primjeri obuhvatali su korištenje službenih vozila i osoblja za potrebe stranačkih skupova, korištenje kampanja institucija ili javnih preduzeća za promociju stranke, upotrebu prostorija institucija za pripremu ili provođenje predizbornih aktivnosti, te korištenje funkcija koje kandidati obavljaju u institucijama kako bi se vršio pritisak na glasače. Ovo dovodi do neravnopravnog položaja kandidata i stranaka na izborima, ali i omogućava direktnu zloupotrebu javnih resursa za lične potrebe kandidata ili stranaka. Zbog toga, TI BiH naglašava da je neophodno jasno i precizno odrediti zabranjene oblike ponašanja kandidata koji obavljaju javne funkcije i propisati njihovo ponašanje od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora.

TI BiH je predložio uvođenje zabrane plaćenog oglašavanja državnih, entitetskih i organa lokalne uprave, javnih preduzeća, ustanova i fondova koje na bilo koji način može favorizovati političke subjekte u toku izborne kampanje, kao  i zabranu korišćenja prostorija javnih organa i preduzeća za pripremu i realizaciju aktivnosti kampanje. Jedan od prijedloga odnosi se na ograničenja na budžetsku potrošnju, na način da ona u predizbornom periodu ne smije biti znatno veća od prosjeka, a u isto vrijeme osigurati veću transparentnost utroška javnih sredstava u datom periodu. Takođe je neophodno uvesti ograničenja na zapošljavanje u javnoj upravi, javnim preduzećima i fondovima, kako bi se spriječila kupovina glasova kroz zapošljavanje.

Predloženo je uvođenje jasnih pravila o zabrani korištenja službenih automobila, helikopterskih i drugih servisa za aktivnosti izborne kampanje (posjećivanje predizbornih skupova i sl.) i detaljno razgraničenje javne od stranačkih funkcija, odnosno pojavljivanje funkcionera u svojstvu javnih funkcija ili kandidata na izborima, kroz ograničenja na pojavljivanja u javnoj funkciji u svrhu predizborne promocije ili uvođenje pauze u vršenju visokih javnih funkcija tokom zvanične predizborne kampanje, jer je ono svakako podređeno predizbornim aktivnostima.

TI BiH je naglasio i potrebu detaljnijeg definisanja odredbi koje se odnose na zabranu kupovine glasova i pritiska na birače, na način da se zabrani svaki oblik davanja poklona u vidu novca ili robe, ili i samog stavljanja u izgled neke koristi, bilo da je ona novčana, ili u vidu zaposlenja, imenovanja, napredovanja i sl., u zamjenu za glas za određenog kandidata ili stranku. Neophodnost proširenja ovih odredbi vidljiva je iz sve češće prakse kandidata i stranaka da biračima dijele novac, hranu, obećavaju zaposlenja, kako bi na taj način osigurali glas, što se svakako može podvesti pod kupovinu glasova. Na isti način je neophodno definisati i zabraniti pritiske na uposlene u institucijama, prijetnje i uslovljavanja, u svrhu prikupljanja glasova na osnovu uticaja ili pozicije koju kandidat ima u javnoj instituciji.

Na kraju, preporuke su se odnosile i na uvođenje nadzora nad imovinskim kartonima i povećanje novčanih sankcija za kršenje odredbi Izbornog zakona, jer postojeće nisu srazmjerne dobiti koju politički subjekti mogu imati kršenjem zakona.

TI BiH je apelovao na članove Interresorne radne grupe da iskoriste priliku koja im je pružena za unapređenje Izbornog zakona, te da u proces diskusija i izrade nacrta uključe javnost i civilno društvo.

 

tačno.net
Autor 22.1.2016. u 14:42