Izjava visoke predstavnice Federice Mogherini u ime EU povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije 17. maja 2016.

tačno.net
Autor 16.5.2016. u 16:56

Izjava visoke predstavnice Federice Mogherini u ime EU povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije 17. maja 2016.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije Evropska unija ponovno ističe svoju snažnu predanost ravnopravnosti i dostojanstvu svih ljudi bez obzira na njihovu spolnu orijentaciju i rodni identitet.

Unatoč nedavnom napretku širom svijeta, gotovo 80 zemalja i dalje kriminalizira istospolne odnose. U mnogim su područjima diskriminacija lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba i nasilje nad njima svakodnevna pojava. EU ponovno poziva vlade diljem svijeta da poštuju međunarodne obaveze u području ljudskih prava, odbace netoleranciju i promovišu ravnopravnost kako je utvrđeno u Univerzalnoj povelji o ljudskim pravima i drugim instrumentima.

Danas EU također želi odati počast hrabrim naporima branitelja ljudskih prava, aktivista, novinara i organizacija civilnog društva u njihovoj borbi protiv kršenja prava LGBTI osoba. Njihov rad bio je ključan na svakom koraku za pokretanje rasprave o tim problemima, dokumentovanje kršenja i zagovaranje djelotvorne zaštite temeljnih ljudskih prava.

U skladu sa smjernicama EU o pravima LGBTI osoba i Akcionim planom EU za ljudska prava i demokratiju nastavit ćemo rad sa svim partnerima na promociji ljudskih prava širom svijeta.

tačno.net
Autor 16.5.2016. u 16:56

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija