Jedan dječiji život važniji od svih pasa lutalica!

tačno.net
Autor 8.1.2013. u 11:34

Jedan dječiji život važniji od svih pasa lutalica!

Zbog alarmantne situacije sa povećanim brojem pasa lutalica i neadekvatnog riješavanja ovog dugogodišnjeg problema, SDP BIH oglasio se saopštenjem za javnost koje prenosimo u potpunosti:

“Imajući u vidu alarmantno stanje i sada već dugogodišnji problem na području cijele Bosne i Hercegovine po pitanju velikog broja napuštenih pasa na ulicama, SDP BiH smatra da se moraju intenzivirati aktivnosti na rješenju ovoga problema.

Veliki broj gladnih pasa o kojima niko ne vodi računa prouzročio je da građani sve češće bivaju žrtvama napada pasa, dok s druge strane i životinje bivaju izložene nasilničkom ponašanju od strane pojedinaca.

Činjenica da su najmlađi članovi našeg društva sve češće žrtve napada pasa nas sve zajedno mora dodatno uozbiljiti da učinimo ozbiljan napor na rješavanju ovoga problema. Jedan dječiji život je važniji od svih pasa lutalica.

Sigurni smo da je Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja usvojen sa najboljom namjerom, ali se u praksi pokazao kao teško provodiv. Nedostatak novca u lokalnim zajednicama koji je neophodan preduslov za izvršenje dijela obaveza iz Zakona, pored ostaloga, predstavlja nerješiv problem i zakon u dobroj mjeri čini neprovodivim.

S toga, mi u SDP-u smatramo da jedino što može riješiti ovaj problem jeste konkretna izmjena i dopuna Zakona, njegova efikasnija provedba u lokalnim zajednicama, ali i znatno pooštravanje kazni za napuštanje pasa.

U narednom periodu, SDP BiH će još jednom izvršiti konsultacije sa udruženjima za zaštitu životinja, udruženjima i neformalnim skupinama koje okupljaju žrtve napada pasa, kao i sa svim drugim zainteresovanim pojedincima i institucijama kako bi razgovarali o nacrtu izmjena i dopuna Zakona kojim bi sistemski riješili ovaj problem.

Ovaj problem se mora trajno riješiti na dobrobit svih građana, a naročito djece.” rečeno je na kraju saopćenja Centra za informiranje SDPBiH.

tačno.net
Autor 8.1.2013. u 11:34

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija