Kampanja UG “Zašto ne” – sve o Izborima 2014. u 10 gradova u BiH

tačno.net
Autor 26.9.2014. u 21:13

Kampanja UG “Zašto ne” – sve o Izborima 2014. u 10 gradova u BiH

Udruženje građana ¨Zašto ne¨ obići će 10 bh. gradova u sklopu informativne kampanje o Izborima 2014. Građani i građanke će se tako moći upoznati sa platformom Izborni monitor, na kojoj će moći prijaviti sve uočene izborne nepravilnosti; sa aplikacijom Glasometar 2014, na kojoj mogu uporediti svoje političke stavove sa stavovima 18 parlamentarnih stranaka; te sa inicijativom Istinomjer, koja je istražila koliko su predizbornih obećanja ispunile vladajuće stranke u mandatu 2010-2014.

Platforma IzborniMonitor.ba omogućava da se na jednostavan način prijave sve nepravilnosti uočene tokom izbornog procesa. Svi uočeni problemi i nepravilnosti se mogu prijaviti online, putem web stranice www.izbornimonitor.ba ili e-maila [email protected], ali i slanjem SMS-ova ili pozivima na brojeve telefona:061 359 428, 063 212 243 i 066 856 879, čime je i građanima i građankama koji nemaju pristup interentu omogućeno da prijave uočene zloputrebe. Ova platforma također nudi sve relevantne informacije o izborima, te može poslužiti građanima/kama da se što bolje i potpunije informišu o pravima i obavezama svih političkih subjekata i nadležnih institucija koje učestvuju u izbornom procesu.

Upitnik na aplikaciji Glasometar (www.glasometar.ba) je, za dvije sedmice, koliko je prošlo od od njenog pokretanja, ispunilo više od 10 000 potencijalnih birača/ica. Ulična kampanja će omogućiti i onim građanima/kama koji/e nemaju pristup internetu da uporede svoje stavove o ključnim pitanjima koja su dominirala političkom scenom u proteklom mandatu, sa stavovima i mišljenjima 18 najrelevantijih partija u BiH.

U sklopu ulične kampanje za informisanje o predstojećim Opštim/Općim izborima u BiH, građani i građanke BiH će se moći upoznati i sa rezultatima ispunjenosti predizbornih obećanja partija na vlasti. Ovo istraživanje provela je inicijativa Istinomjer (www.istinomjer.ba) za protekli mandat, prateći učinak političkih partija koje su učestvovale u vlasti na državnom i entitetskim nivoima, pri čemu su sve zajedno uspjele ispuniti tek 3% datih obećanja.

Ulične akcije u sklopu informativne kampanje održati će se u slijedećim gradovima:

Zenica – 29.09.

Mostar – 30.09.

Livno – 01.10.

Hadžići – 02.10.

Konjic – 03.10.

Banja Luka – 06.10.

Tuzla – 07.10.

Travnik – 08.10

Goražde – 09.10.

Sarajevo – 10.10.

Tim UG „Zašto ne“

033 618 461

tačno.net
Autor 26.9.2014. u 21:13