Korupcija kao sigurnosna prijetnja, u fokusu OSCE-ovog specijalističkog kursa održanog u Sarajevu

tačno.net
Autor 21.4.2017. u 17:34

Korupcija kao sigurnosna prijetnja, u fokusu OSCE-ovog specijalističkog kursa održanog u Sarajevu

Korupcija i njene implikacije na sigurnost bili su glavne teme dvodnevnog specijalističkog kursa iz oblasti sigurnosne politike, koji su organizovali Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) i Interresorna radna grupa za praćenje provedbe dokumenta „Sigurnosna politika BiH“, a koji je završen danas u Sarajevu.

Oko 30 predstavnika sektora za sigurnost i provedbu zakona razgovaralo je o izazovima sa kojima se suočavaju u borbi protiv korupcije, izgradnji integriteta i snažnijem antikoruptivnom djelovanju, borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i o strateškom okviru za borbu protiv korupcije.

Šef Ureda za sigurnosnu saradnju pri Misiji OSCE-a u BiH, William Langan, je naglasio važnost jačanja kapaciteta institucija i uspostavljanje sistematskog pristupa u borbi protiv korupcije na svim nivoima vlasti. „Korupcija predstavlja jednu od glavnih prepreka napretku i održivom razvoju u BiH“, istakao je Langan.

Učesnicima su se obratili i Momir Brajić, zamjenik predsjedavajućeg Interresorne radne grupe za praćenje provedbe dokumenta „Sigurnosna politika BiH“ i šef Odsjeka za NATO pri Ministarstvu vanjskih poslova BiH, i Dragan Anđelić, zamjenik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.

Ovaj kurs je akreditovala Agencija za državnu službu BiH, vrednujući ga sa četiri (4) ECTS boda koji će po završetku kursa biti dodijeljeni svim učesnicima, kao dio njihovog napredovanja u struci.

tačno.net
Autor 21.4.2017. u 17:34

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija